1,883 views

Bắt Hết Các Ý Tưởng Làm Tôi Vâng Phục Đấng Christ

Bắt Hết các Ý Tưởng làm Tôi Vâng Phục Đấng Christ: Bài giảng qua Paltalk Chat Room: Tim Hieu Thanh Kinh trong ngày kiêng ăn cầu nguyện cho Hội Thánh và dân tộc Việt Nam 05/06/2010.

Người giảng: Huỳnh Christian Timothy

Thánh Kinh: "Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ" (II Cô-rinh-tô 10:4-5).

Nhấp vào nút [Play ►] để nghe

Nhấp vào đây để download

Share This:

Comments are closed.