Người chăn và bầy chiên

2,723 views

I. Người chăn Điều kiện để trở thành một người chăn bầy của Chúa không phải chỉ cần đi vào trường thần học bốn năm, đủ điểm tốt nghiệp, được giáo hội "phong chức". Nếu như thế thì các sứ … Đọc Tiếp →

Điều Răn: Tôn kính cha mẹ

2,279 views

 Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuốnghttps://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/10321-hieukinhchame Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết https://od.lk/s/MV8xMTQ5MTIwODZf/DR05_TonKinhChaMe.pdf Ý nghĩa của sự tôn kính   “Hãy tôn kính … Đọc Tiếp →

Danh tiếng tốt

1,849 views

Danh tiếng tốt của Cơ-đốc nhân   Thánh Kinh, trong Châm Ngôn 22:1a cho biết: "Danh tiếng tốt còn hơn tiền của nhiều." Có nghĩa là: tiền bạc, vật chất không thể nào sánh bằng với danh tiếng tốt. Những … Đọc Tiếp →

Điều Răn: Hãy Nhớ Ngày Nghỉ…

3,197 views

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe Phần 1Phần 2 Phần 3 Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/103_giaouocdieuranluatphap I. Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Sa-bát Theo nguyên tác Hebrew của Thánh Kinh, … Đọc Tiếp →

Lấy danh Chúa làm chơi

2,284 views

I. Lấy danh Chúa làm chơi trong sự thề  Thề là một đặc điểm trong quan hệ xã hội giữa loài người với nhau, giữa loài người với thần tượng, và giữa loài người với Đức Chúa Trời. Thề là … Đọc Tiếp →

Dọn mình thánh khiết

2,042 views

I. Sự dọn mình của các thầy tế lễ thời Cựu Ước   17 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se nữa rằng: 18 Ngươi hãy làm một cái thùng với chân thùng bằng đồng, đặng rửa mình ở trong, rồi … Đọc Tiếp →

Điều Răn: Thần Khác

2,064 views

Vì chỉ có một Đức Giê-hô-va (nghĩa là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu) cho nên chỉ có Ngài là Đấng Tạo Hóa, là cội nguồn của muôn loài vạn vật, là Đức Chúa Trời, và xứng đáng cho muôn loài … Đọc Tiếp →

Quốc Thái Dân An

1,687 views

Quốc thái, dân an là niềm mơ ước muôn đời của mọi quốc gia, mọi dân tộc. Thái là thái bình, an là an lạc. Quốc thái, dân an là đất nước được thanh bình, thịnh vượng, không có chiến … Đọc Tiếp →

Điều trọng hơn hết

1,956 views

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/101_toiloiductinsucaunguyen Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe I. Ba điều thiết yếu 1 Cô-rinh-tô 13:13 nói lên một chân lý vô cùng quan trọng đối với toàn … Đọc Tiếp →

Nên thánh

1,746 views

I. Sự tự do của người được nên thánh Người được nên thánh là người đã được tháp vào trong Đấng Christ, nhận lấy sự sống của chính Ngài; sức sống cũ của xác thịt tội lỗi và ô uế … Đọc Tiếp →