Tội Lỗi

1,894 views

I. Định nghĩa tội lỗi: Một cách tổng quát, tội lỗi là bất kỳ điều gì trái ngược với bản tính Thiên Chúa. Bản tính Thiên Chúa chính là sự vinh hiển của Ngài cho nên tội lỗi là sự … Đọc Tiếp →

Những giấc mơ và khải tượng

1,710 views

Người Việt Về Nguồn 2006Kiêng ăn, cầu thay cho Hội Thánh, dân tộc, và quê hương Việt Nam Lời chứng: Những giấc mơ và khải tượngDiễn giả: Huỳnh Christian Priscilla Nhấp nút trái của chuột vào | đây | để nghe bài giảngNhấp … Đọc Tiếp →

Cây cân giả

1,784 views

1. Bổn phận   – Cha mẹ & con cái:   Cha mẹ có bổn phận nuôi, dạy, cầu thay cho con cái.   Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, … Đọc Tiếp →

Hãy giữ kẻo ngã

1,828 views

Những lý do khiến cho bị ngã 1. Yêu mến thế gian và những sự thuộc về thế gian – Yêu mến thế gian – Yêu người thân hơn yêu Chúa – Yêu mến tội lỗi Chớ yêu thế gian, … Đọc Tiếp →

Khung cửa hẹp

1,948 views

1. Cửa rộng   Cửa rộng thường liên kết với đường rộng. Đường rộng thì dễ đi, cửa rộng thì dễ vào cho nên có nhiều người bước đi trên đường rộng để vào cửa rộng. Người ta có thể … Đọc Tiếp →

Sự Bình an trong Chúa

1,891 views

1. Sự bình An thật đến từ Chúa:   Đức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài; Đức Giê-hô-va sẽ xuống phước bình an cho dân sự Ngài. (Thi Thiên 29:1).   Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ lập … Đọc Tiếp →

Thi Thiên 19:1

1,619 views

"Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài làm." (Thi Thiên, Psalm 19:1) This image resembling Vincent van Gogh's painting, "Starry Night," is an expanding halo of light … Đọc Tiếp →