Điều trọng hơn hết

1,710 views

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/101_toiloiductinsucaunguyen Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe I. Ba điều thiết yếu 1 Cô-rinh-tô 13:13 nói lên một chân lý vô cùng quan trọng đối với toàn … Đọc Tiếp →

Nên thánh

1,547 views

I. Sự tự do của người được nên thánh Người được nên thánh là người đã được tháp vào trong Đấng Christ, nhận lấy sự sống của chính Ngài; sức sống cũ của xác thịt tội lỗi và ô uế … Đọc Tiếp →

Thánh hóa

1,404 views

I. Tiến trình thánh hóa   Đức Chúa Trời thánh hóa người có lòng ăn năn thống hối về tội lỗi và tin nhận sự cứu rỗi của Ngài như sau: 1) Tha tội và làm cho sạch tội: Con … Đọc Tiếp →

Ý Chúa

1,513 views

I. Ý muốn của Đức Chúa Trời là mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật Thánh Kinh cho biết tất cả mọi người đều đã phạm tội, nghĩa là loài người chống nghịch lại Đức Chúa Trời … Đọc Tiếp →

Khát vọng đầu năm

1,610 views

I. Nguyên cớ của khát vọng Chữ "mơ ước" và "thèm khát" trong câu "Đức Chúa Trời ôi! linh hồn tôi mơ ước Chúa, Như con nai cái thèm khát khe nước." trong nguyên tác của Thánh Kinh đều là … Đọc Tiếp →

Địa ngục và hồ lửa

2,444 views

I. Định nghĩa từ ngữ Thánh Kinh dùng nhiều từ ngữ khác nhau để gọi nơi chốn mà loài người sẽ đi đến sau khi chết. Trong Cựu Ước, Thánh Kinh dùng danh từ "âm phủ". Trong Tân Ước, Thánh … Đọc Tiếp →

Lời Chúa

2,327 views

I. Tính chất của Lời Chúa   1. Lời Chúa là chân thật "Sự tổng cộng lời của Chúa là chân thật." (Thi Thiên 119:160a). "Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời Cha là lẽ thật". (Giăng … Đọc Tiếp →

Ý nghĩa thập tự giá

3,242 views

1. Thập tự giá là án phạt của tội lỗi: Đấng Christ đã vì chúng ta mà chết trên thập tự giá "Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí … Đọc Tiếp →