Địa ngục và hồ lửa

2,365 views

I. Định nghĩa từ ngữ Thánh Kinh dùng nhiều từ ngữ khác nhau để gọi nơi chốn mà loài người sẽ đi đến sau khi chết. Trong Cựu Ước, Thánh Kinh dùng danh từ "âm phủ". Trong Tân Ước, Thánh … Đọc Tiếp →

Lời Chúa

2,219 views

I. Tính chất của Lời Chúa   1. Lời Chúa là chân thật "Sự tổng cộng lời của Chúa là chân thật." (Thi Thiên 119:160a). "Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời Cha là lẽ thật". (Giăng … Đọc Tiếp →

Ý nghĩa thập tự giá

3,122 views

1. Thập tự giá là án phạt của tội lỗi: Đấng Christ đã vì chúng ta mà chết trên thập tự giá "Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí … Đọc Tiếp →

Ăn năn tội

2,781 views

I. Định nghĩa ăn năn tội Từ ngữ "ăn năn" trong Thánh Kinh Việt ngữ được dùng để dịch hai chữ khác nhau trong Thánh Kinh. — Chữ thứ nhất, ít khi được dùng là metamellomai (μεταμέλλομαι 3338) [1]. Chữ … Đọc Tiếp →

Tội Lỗi

1,837 views

I. Định nghĩa tội lỗi: Một cách tổng quát, tội lỗi là bất kỳ điều gì trái ngược với bản tính Thiên Chúa. Bản tính Thiên Chúa chính là sự vinh hiển của Ngài cho nên tội lỗi là sự … Đọc Tiếp →