Karaoke: Jesus Là Cứu Chúa

1,446 views

Somewhere My Love Composed by Maurice-Alexis Jarre Panflute Playing by Eduardo Garcia Lời Việt: Jesus Là Cứu Chúa Pastor Huỳnh Christian Timothy 07/02/2017 Tiếng hát của Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/d/MV8xNTA5OTg2NTFf/JesusLaCuuChua%28SomewhereMyLove%29Priscilla.mp3 Share This: … Đọc Tiếp →