Karaoke: Jesus Christ Vua Từ Ái

980 views

Nguồn: https://youtu.be/EwQAtMHHINI Âm Giai E: Nguồn: https://youtu.be/-SEog6d2e5M Nguồn: https://youtu.be/di4GLZF48-o Jesus Christ Vua Từ Ái Pastor Huỳnh Christian Timothy Theo Nhạc Điệu “Les Amoureux Qui Passent” của Christophe Tiếng Đàn của Van Vu: https://youtu.be/wniQ0e0ReEw 12/11/2017 Share This: … Đọc Tiếp →

Thơ: Sống Đời Mới Trong Chúa

398 views

Họa nguyên vận bốn bài thơ thất ngôn tứ tuyệt của Quốc Tuấn (http://www.giadinh.timhieuthanhkinh.net/node/1269). Tiểu đề của mỗi đoạn thơ dưới đây là: Bỏ Đời Cũ, Đến Với Chúa; Theo Chúa Giảng Tin Lành; Khóc cho Thế gian; và: Đời … Đọc Tiếp →