Karaoke: Về Trong Nước Cha

1,290 views

Nguồn: https://youtu.be/v5lfET5zq5g Nguồn: https://youtu.be/LAzJyzOOJKU Về Trong Nước Cha Pastor Huỳnh Christian Timothy Theo Nhạc Điệu “Dừng Bước Giang Hồ” của Hoàng Trọng 07/05/2017 Tiếng Hát Huỳnh Christian Priscilla https://od.lk/d/MV8xNTQ2MjkxOTNf/22_VeTrongNuocCha%28DungBuocGiangHo%29Priscilla.wav Share This: … Đọc Tiếp →

Nghe Thánh Kinh

321 views

Kính thưa Hội Thánh. Tôi xin giới thiệu đến Hội Thánh link nghe Thánh Kinh do cháu Nguyễn Văn Hào đọc từ Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống: https://soundcloud.com/user-324993805/sets/tt01sangtheky Kính xin Hội Thánh cùng nghe và cùng đồng … Đọc Tiếp →