2,089 views

A. Z. Tozer: Sống Với Chúa Thật Dễ

Tác Giả: A. W. Tozer

Công tác đầu tiên Sa-tan tấn công loài người là nỗ lực quỷ quyệt của nó hòng phá hủy niềm tin của Ê-va đã đặt để nơi sự nhân từ của Ðức Chúa Trời. Thật không may cho bà và cho chúng ta là Ma quỷ đã thành công vượt bậc. Từ ngày đó, con người có một quan niệm sai trật về Ðức Chúa Trời, đây chính là điều đã tách loài người khỏi nền tảng của sự công chính và đưa đẩy họ vào lối sống liều lĩnh và tiêu cực.

Không có gì xuyên tạc và bóp méo linh hồn con người cho bằng quan niệm thấp kém và vô giá trị của con người về Ðức Chúa Trời. Quan niệm sai lầm của họ về Ðức Chúa Trời gây nên một hậu quả là ý tưởng sai lầm về sự thờ phượng. Ðối với người Pha-ri-si, sự thờ phượng Ðức Chúa Trời là một gánh nặng rất lớn. Chúa của người Pha-ri-si không phải là Ðấng mà việc tương giao với Ðấng đó là điều dễ dàng, vì thế cho nên tôn giáo của người Pha-ri-si trở nên khắc nghiệt, cứng nhắc, và không có tình yêu thương. Cho nên quan niệm của chúng ta về Ðức Chúa Trời như thế nào sẽ luôn luôn quyết định phẩm chất tôn giáo của chúng ta.

Phần lớn Cơ Ðốc giáo kể từ ngày Ðấng Christ còn tại thế cũng đã khắc nghiệt và gay gắt như thế. Và nguyên nhân cũng như vậy thôi – một quan điểm vô giá trị hay không thích hợp về Ðức Chúa Trời. Theo bản năng, chúng ta cố gắng trở nên giống như Ðức Chúa Trời của mình, và nếu Ngài được hiểu như là rất khắc nghiệt và hay đòi hỏi quá quắt, thì chính chúng ta cũng sẽ như vậy thôi.

Thất bại của việc hiểu Ðức Chúa Trời một cách đúng đắn dẫn đến một thế giới bất hạnh giữa vòng những Cơ Ðốc nhân tốt ngay cả trong ngày hôm nay. Khi một Cơ Ðốc Nhân nghĩ rằng đời sống Cơ Ðốc là việc mang thập giá thô nhám, không hề giảm bớt căng thẳng dưới con mắt của một người Cha nghiêm khắc đòi hỏi thì nhiều mà không tha thứ cho việc gì cả, thì những đời sống như vậy chắc chắn phải là một trò chế nhạo trên đời sống thật của Ðấng Christ.

Ðiều quan trọng nhất đối với sức khỏe thuộc linh tốt của chúng ta là chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ trong tâm trí mình một quan niệm đúng đắn về Ðức Chúa Trời. Nếu chúng ta nghĩ rằng Ngài là một Ðấng lạnh lùng và hay đòi hỏi quá quắt, chúng ta sẽ không thể nào yêu mến Ngài được, và đời sống chúng ta sẽ bị bao bọc bởi một tấm màn của nỗi sợ hãi dai dẳng như của một người nô lệ. Nếu, một lần nữa, chúng ta tin Ngài là Ðấng nhơn lành và toàn tri, đời sống bên trong của chúng ta sẽ phản ánh tư tưởng đó.

Sự thật nằm ở chỗ Ðức Chúa Trời là Ðấng tuyệt vời nhất trong tất cả các hữu thể và sự thờ phượng Ngài là một trong những niềm khoái lạc khôn tả.

Ngài là tình yêu thương đầy trọn, và những ai tin nơi Ngài không cần phải biết điều gì khác hơn là tình yêu thương. Ngài là Ðấng công bình, quả thật vậy, và Ngài sẽ không tha thứ cho tội lỗi; nhưng bởi huyết báu của giao ước đời đời, Ngài hướng về chúng ta như thể chúng ta là những người chưa bao giờ phạm tội. Ðối với những đứa con tin cậy nơi Ngài, sự nhơn từ Ngài sẽ luôn luôn chiến thắng luật pháp.

Mối tương giao với Ðức Chúa Trời là thú vị, vượt quá sự mô tả của mọi ngôn ngữ. Ngài tương giao với những người đã được cứu và thuộc về Ngài trong một mối tương giao dễ dàng và tự do vốn mang đến sự yên nghỉ và chữa lành cho linh hồn. Ngài không dễ bị tổn thương cũng không ích kỷ hoặc hay thay đổi thất thường. Hôm nay Ngài như thế nào, ngày mai, ngày mốt, năm sau, và cả cõi đời đời chúng ta cũng vẫn thấy Ngài như vậy. Ngài không phải là Ðấng khó làm vừa lòng, dầu rằng có thể khó làm cho Ngài thỏa lòng. Ngài chỉ mong muốn nơi chúng ta những điều mà trước đó Ngài đã ban cho. Ngài nhanh chóng ghi nhận mọi nỗ lực để làm vừa lòng Ngài, dù là chúng nhỏ bé, và Ngài cũng nhanh chóng bỏ qua những sự bất toàn khi Ngài biết rằng chúng ta muốn làm theo ý muốn Ngài. Ngài yêu thương chúng ta vì chính chúng ta và đánh giá tình yêu thương chúng ta dành cho Ngài còn lớn hơn cả những thiên hà của các thế giới đã được tạo dựng.

Thật không may, nhiều Cơ Ðốc nhân không thể tự do thoát khỏi những quan niệm sai lầm của họ về Ðức Chúa Trời, và những quan niệm đó đầu độc tấm lòng họ, đồng thời phá hủy sự tự do bên trong. Những người bạn này hầu việc Ðức Chúa Trời cách cứng nhắc, giống như như người anh cả trong câu chuyện người con trai hoang đàng, làm điều đúng mà không có sự nhiệt tình, không có niềm vui, và dường như hoàn toàn không thể hiểu buổi tiệc vui vẻ, phước hạnh mừng đứa em hoang đàng trở về nhà.

Tôi cảm tạ ơn Chúa vô cùng nếu chúng ta có thể học biết rằng sống với Ðức Chúa Trời thật dễ dàng đối với loài người chúng ta. Ngài nhớ rõ tình trạng của chúng ta và biết rằng chúng ta là bụi đất. Có thể đôi lúc Ngài uốn nắn chúng ta, quả thật vậy, nhưng ngay cả trong khi làm điều đó, Ngài mỉm cười khả ái, một nụ cười hãnh diện, mềm mỏng của người Cha đang chìm ngập trong niềm vui với đứa con dù bất toàn nhưng đầy hứa hẹn, một đứa con đang ngày càng trở nên giống Cha mình.

Một số người trong chúng ta hay giật mình và e dè vì chúng ta biết rằng Ðức Chúa Trời thấy mọi tư tưởng chúng ta và quen thuộc với mọi đường lối của chúng ta. Chúng ta không cần phải như thế. Ðức Chúa Trời là Ðấng gồm tóm mọi sự kiên nhẫn và bản chất của ý muốn nhơn từ tốt lành. Chúng ta làm Ngài vừa lòng nhất, không phải bởi việc chúng ta cố gắng làm cho mình trở nên tốt, bèn là bởi việc trao phó chính mình trong vòng tay của Ngài với hết thảy những bất toàn, và tin rằng Ngài hiểu mọi sự mà vẫn yêu thương chúng ta.

 

Share This:

Comments are closed.