2,140 views

A. W. Tozer: Lời Cầu Nguyện Của Một Tiên Tri Nhỏ

Tác Giả: A. W. Tozer
 

Lời cầu nguyện này của một người được kêu gọi để làm chứng nhân cho các nước.

Đây là những gì ông nói với Chúa của mình vào ngày ông được kêu gọi. Sau khi các trưởng lão và các người chăn cầu nguyện rồi đặt tay lên ông, ông trở về gặp gỡ Cứu Chúa của mình trong nơi kín nhiệm và trong sự tĩnh lặng, xa khỏi những nơi mà các anh em của ông có thể tìm thấy ông.

Ông thưa với Chúa: Lạy Chúa, con đã nghe tiếng Ngài và con sợ hãi. Ngài đã kêu gọi con vào một chức vụ đáng sợ trong hầm mộ và giờ phút hiểm nghèo. Ngài sắp sửa lay chuyển tất cả các nước, cả trái đất cùng toàn thể thiên đàng, đến độ những thứ không thể lay chuyển được cũng phải đổ xuống. Ôi Chúa, là Thiên Chúa, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là Chúa của con, Ngài đã đoái thương và chọn con làm tôi tớ Ngài. Không một người nào có thể lấy được vinh dự này ngoại trừ người đã được Ngài kêu gọi như A-rôn. Ngài đã khiến con trở thành người mang sứ điệp của Ngài đến cho những kẻ cứng lòng mà không chịu lắng nghe. Họ đã chối bỏ Ngài, vị Chủ Tể Oai Quyền, và con cũng không mong đợi họ sẽ chấp nhận con, một tôi tớ.

Lạy Chúa của con, con sẽ không lãng phí thời gian kể lể về những yếu đuối của mình cũng như sự thiếu năng lực để hoàn thành công việc. Trách nhiệm đó không phải của con, bèn là của Ngài. Ngài đã phán, “Ta đã biết ngươi rồi – ta đã biệt riêng ngươi – lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước,” và Ngài cũng đã phán, “Ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nói.” Con là ai mà dám tranh luận với Ngài hay nghi ngờ sự lựa chọn thánh của Ngài? Quyết định không phải của con, bèn là của Ngài. Xin ý Cha được nên, Chúa ôi! Ý Cha, chứ không phải ý con, được nên. Phải, con biết rõ Ngài là Đức Chúa Trời của các đấng tiên và sứ đồ, và hễ khi nào con tôn cao Ngài thì Ngài lại nhắc con lên. Vì thế xin hãy giúp con giữ được lời hứa trang nghiêm này, rằng con sẽ tôn cao Ngài suốt cả cuộc đời và công việc tương lai của con, bất luận khi con được hay mất, sống hay chết, và xin hãy giữ lời hứa đó nguyên vẹn chừng nào con còn sống.

Đã đến lúc rồi Cha ơi, đến lúc Ngài hành động, vì kẻ thù đã xâm lấn vào các đồng cỏ của Ngài, và bầy chiên thì tan lạc, tẻ tách khắp nơi. Những kẻ chăn chiên trá hình có nhiều vô số, họ mặc kệ các mối hiểm họa và mỉm cười trước cơn nguy khốn đang vây quanh bầy của Ngài. Những con chiên bị đánh lừa bởi những kẻ làm thuê này và bước đi theo họ một cách rất trung thành trong khi lũ sói đang đến gần để giết chóc và hủy diệt. Con xin Ngài ban cho con đôi mắt tinh xảo để phát giác được sự hiện diện của kẻ thù; hãy ban cho con sự thông sáng để thấy và can đảm thuật lại những gì mình thấy cách thành tín. Hãy khiến cho giọng con giống như tiếng của chính Ngài để những con chiên đang bệnh sẽ nhận ra và bước theo Ngài.

Lạy Chúa Jêsus, con đến với Ngài và xin Ngài chuẩn bị phần thuộc linh cho con. Xin hãy đặt tay lên con. Hãy thánh hóa con với dầu của Nhà Tiên Tri Tân Ước. Hãy ngăn chặn để con không trở thành người sao chép tôn giáo và vì thế đánh mất sự kêu gọi tiên tri. Hãy cứu con khỏi mọi sự rủa sả vốn nằm đó che mất gương mặt của một người chăn hiện đại, lời nguyền của sự thỏa hiệp, sự bắt chước, của trình độ nghiệp vụ. Xin hãy cứu con khỏi sai lầm của việc đánh giá một Hội Thánh bằng độ lớn, sự nổi tiếng của Hội hay số dâng hàng năm. Xin hãy giúp con nhớ rằng con là một nhà tiên tri, chứ không phải một người sáng lập ra cái gì, cũng không phải một nhà quản lý tôn giáo, bèn là một tiên tri. Xin đừng bao giờ để con trở thành nô lệ của đám đông. Hãy chữa lành linh hồn con khỏi những tham vọng xác thịt và giải phóng con khỏi ham muốn nổi danh. Hãy cứu con khỏi sự ràng buộc vào vật chất. Xin đừng để con lãng phí các ngày của mình lăng xăng trong và quanh nhà. Hãy đặt để lòng kính sợ Ngài lên con, Chúa ôi, và thúc đẩy con vào sự cầu nguyện, nơi mà con có thể vật lộn với sự thống trị, những sức mạnh và các vua cầm quyền thế giới tối tăm này. Xin hãy giải phóng con khỏi thói ham ăn nhiều và ngủ dậy trễ. Hãy dạy con biết tự kỷ luật mình để trở thành một người lính giỏi của Đấng Christ.

Con chấp nhận công việc nặng nhọc và phần thưởng ít ỏi trong cuộc đời này. Con không cầu xin một chỗ dễ dàng nào cả. Con sẽ cố nhắm mắt trước những con đường rộng lớn có thể khiến cuộc sống dễ dàng hơn. Nếu những người khác tìm kiếm con đường bằng phẳng, con sẽ cố tìm kiếm và đi theo con đường chông gai mà không đoán xét họ quá khắc nghiệt. Con thực sự chờ đón sự chống đối và sẽ cố đương đầu với nó cách thầm lặng khi nó đến. Hay nếu, như thỉnh thoảng các tôi tớ Ngài vẫn rơi vào, khi nào đó con phải nhận những món quà từ dân sự tốt bụng của Ngài, xin hãy đứng bên cạnh con và cứu con khỏi ảnh hưởng xấu rất thường hay theo sau. Xin hãy dạy con sử dụng bất cứ gì con nhận lãnh được trong các trường hợp đó để con sẽ không làm tổn thương linh hồn mình hay làm giảm bớt sức mạnh thuộc linh của con. Và nếu trong ý muốn cho phép của Ngài, vinh dự đến với con từ Hội Thánh Ngài, thì xin đừng để con quên rằng ngay chính trong những giờ đó con không đáng giá chút nào với ân điển Ngài, và rằng nếu người khác biết con tường tận như con biết chính mình thì họ sẽ rút lại những vinh dự đó hay ban tặng cho những người khác xứng đáng nhận lãnh chúng hơn con.
Và bây giờ, hỡi Chúa của cả trời và đất, con hiến dâng trọn vẹn những ngày còn lại của con trên đất này cho Ngài; xin hãy cho chúng được nhiều hay ít, tùy vào ý muốn Ngài. Hãy để con đứng trước những người vĩ đại hay các người chăn hoặc trước người nghèo và thấp hèn; lựa chọn đó không phải của con, và xin đừng để con gây ảnh hưởng lên nó khi mà con có thể. Con là đầy tớ Ngài để làm theo ý muốn Ngài. Và ý muốn đó đối với con ngọt ngào hơn cả địa vị hay sự giàu sang, hoặc sự nổi tiếng và con lựa chọn nó trên hết mọi thứ trên đất cũng như trên thiên đàng.

Dầu con đã được lựa chọn thuộc về Ngài và được tôn cao bởi sự kêu gọi cao cả và thánh khiết, xin đừng bao giờ để cho con quên rằng con chỉ là một con người của đất cát và tro bụi, một con người với tất cả những thiếu sót và đam mê tự nhiên vốn đã đang tràn lan khắp nơi trong vòng chủng tộc loài người. Vì thế, con cầu xin Ngài, Đấng Cứu Chuộc con, hãy giải cứu con khỏi chính mình và khỏi tất cả những tổn thương con gây ra cho chính mình khi cố gắng trở thành một nguồn phước cho người khác. Hãy đầy dẫy con bởi quyền năng của Thánh Linh, và con sẽ ra đi với sức mạnh của Ngài mà nói về sự công bình của Ngài, và chỉ mình Ngài mà thôi. Con sẽ rao giảng khắp nơi sứ điệp giải cứu của tình yêu thương trong khi những sức mạnh tự nhiên của con tồn tại.

Rồi thì, ôi Chúa của con, khi con già yếu, kiệt sức và quá mệt mỏi để tiếp tục, xin hãy chuẩn bị cho con một chỗ ở trên nơi cao kia và hãy khiến con được ở chung nhóm với các thánh Ngài trong sự vinh hiển đời đời vô cùng. Amen.

 

Share This:

Comments are closed.