Giới Thiệu Cùng Bạn Đọc

2,913 views

Chương Trình Phát Thanh Tìm Hiểu Tin Lành
Qua Paltalk Chat Room
Phòng: “phat thanh tim hieu tin lanh”
Bấm vào đây để biết thêm chi tiết:
http://www.timhieutinlanh.net/?p=735

Chương Trình “Tìm Hiểu Thánh Kinh” Qua Paltalk Chat Room
Phòng: “Tim Hieu Thanh Kinh”
Bấm vào đây để biết thêm chi tiết: http://vietnamesechristianmission.org/node/4

Bấm vào đây để xem chi tiết nhận miễn phí các CD MP3 với hàng trăm bài giảng

Bấm vào các nối mạng dưới đây để nghe
và tải xuống các bài giảng theo chủ đề.
Người mới tin Chúa nên nghe theo thứ tự từ trên xuống dưới;
nghe các chủ đề ở cột bên trái trước rồi mới nghe các chủ đề ở cột bên phải:

.

Mọi người được phép trích đăng, in ấn, ghi âm, phổ biến dưới mọi hình thức, qua mọi phương tiện với tính cách bất vụ lợi tất cả bài vỡ thuộc www.timhieutinlanh.net mà không cần xin phép trước nhưng xin (1) giữ đúng nguyên văn (ngoại trừ các lỗi chính tả), (2) ghi rõ tên tác giả, và (3) ghi rõ xuất xứ của bài viết, bài giảng là: www.timhieutinlanh.net 

 

Lời Chứng: Sự Phạm Tội của Một Người Đã Tái Sinh

165 views

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 lời chứng này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDkxMDAyXzc5dTdx

Trong trang OpenDrive, bấm vào Doownload để tải xuống toàn bộ các bài
hoặc bấm vào các ô vuông trước các bài muốn tải xuống, rồi bấm Download.

Phần âm thanh của lời chứng này được xếp trong CD_Lời Chứng 
http://www.timhieutinlanh.net/?page_id=3270

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Nguyễn Tấn Phát
Việt Nam

Lời Chứng: Quyền Lực của Tà Linh qua Bàn Thờ

377 views

Phan Thị Phượng
Áo (Austria)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 lời chứng này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDkxMDAyXzc5dTdx

Trong trang OpenDrive, bấm vào Doownload để tải xuống toàn bộ các bài
hoặc bấm vào các ô vuông trước các bài muốn tải xuống, rồi bấm Download.

Phần âm thanh của lời chứng này được xếp trong CD_Lời Chứng 
http://www.timhieutinlanh.net/?page_id=3270

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 

Chết cho Chúa

181 views

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

“Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên, chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả.”
(Rô-ma 14:8)

Trong thế gian có những người sẵn sàng chết cho một lý tưởng, chết cho những người thân yêu của mình, chết cho những người công chính hoặc ngay lành. Thánh Kinh xác định rằng:

Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dể thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành” (Rô-ma 5:7).

Thánh Kinh ca ngợi tình yêu được thể hiện qua sự chết vì bạn hữu:

Chẳng ai có tình yêu nào lớn hơn là một người phó sự sống mình cho các bạn hữu mình” Giăng 15:13).

Tất cả những hành động quên mình, hy sinh cho lý tưởng hoặc cho người khác đó, đều đáng cho chúng ta thán phục.

Bấm vào đây để đọc tiếp: http://phunu.timhieutinlanh.net/?p=385

Sống cho Chúa

117 views

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Tuy nhiên, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống,
cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết,
vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa,
và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa.
Vậy nên, chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả”
(Rô-ma 14:7-8).

Đức Thánh Linh, qua Sứ Đồ Phao-lô, đã dạy cho Hội Thánh rằng, con dân Chúa sống là sống cho Chúa chứ không vì chính mình mà sống. Thế nhưng, ngày nay có bao nhiêu con dân Chúa hiểu và vâng theo mạng lịnh này? Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi (Hê-bơ-rơ 13:8), mà sao Hội Thánh của Chúa ngày nay không có năng lực như thuở ban đầu? Phải chăng, câu trả lời chính là, bởi vì ngày nay không có bao nhiêu con dân Chúa hiểu và thi hành mệnh lệnh: “Sống là sống cho Chúa, chứ không phải vì chính mình mà sống?”

“Sống cho Chúa” là giáo lý căn bản và quan trọng nhất cho nếp sống Đạo mà mỗi một con dân Chúa phải được truyền cho và giảng giải cho, ngay từ bước đầu đi theo Chúa.

Bấm vào đây để đọc  tiếp: http://phunu.timhieutinlanh.net/?p=378

Kỳ Tận Thế: 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027

163 views

 

Sống Thánh Khiết

178 views

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Việt Nam

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MjQwMDcxX1NjMXBE

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMDMzOTk1NV9VdktXNA

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Phần âm thanh của bài giảng này được xếp trong CD_Chia Sẻ
http://www.timhieutinlanh.net/?page_id=3274

Hành Trình Về Thiên quốc

144 views

Đỗ Thanh Tâm
Việt Nam

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MjQwMDcxX1NjMXBE

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMDMzOTk1NV9VdktXNA

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Phần âm thanh của bài giảng này được xếp trong CD_Chia Sẻ
http://www.timhieutinlanh.net/?page_id=3274

Thi Thiên Ngâm Vịnh 017

96 views

Kính mời quý con dân Chúa nghe Thi Thiên
qua giọng ngâm của bà Hoàng Minh Hiền – Hà Nội, Việt Nam

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MjMyMzI3X2J2T2Uz

Thi Thiên 17

Các bài Thi Thiên Ngâm Vịnh được xếp trong CD_Thi Thiên Ngâm Vịnh
http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=198

1 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ôi! Xin hãy nghe sự công chính, xin hãy nghe tiếng kêu của tôi; Xin hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện tôi ra bởi môi không giả dối.

2 Nguyện bản án tôi ra từ trước mặt Ngài; Xin mắt Ngài xem xét sự ngay thẳng.

3 Ngài đã dò lòng tôi, viếng tôi lúc ban đêm; Có thử tôi, nhưng chẳng tìm thấy gì hết; Tôi đã quyết định rằng miệng tôi sẽ không phạm tội.

Đọc Tiếp →

Thi Thiên Ngâm Vịnh 016

75 views

Kính mời quý con dân Chúa nghe Thi Thiên
qua giọng ngâm của bà Hoàng Minh Hiền – Hà Nội, Việt Nam

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MjMyMzI3X2J2T2Uz

Thi Thiên 16

Các bài Thi Thiên Ngâm Vịnh được xếp trong CD_Thi Thiên Ngâm Vịnh
http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=198

1 Thiên Chúa ôi! Xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa.

2 Tôi đã nói với Đấng Tự Hữu Hằng Hữu rằng: Ngài là Chúa tôi; Ngoài Ngài tôi không có phước gì khác.

3 Tôi vui thích mọi sự Trong các người thánh trên đất, và những bậc cao trọng.

Đọc Tiếp →

Thi Thiên Ngâm Vịnh: 015

195 views

Kính mời quý con dân Chúa nghe Thi Thiên
qua giọng ngâm của bà Hoàng Minh Hiền – Hà Nội, Việt Nam

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MjMyMzI3X2J2T2Uz

Thi Thiên 15

Các bài Thi Thiên Ngâm Vịnh được xếp trong CD_Thi Thiên Ngâm Vịnh
http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=198

1 Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, ai sẽ ngụ trong Đền Tạm Ngài? Ai sẽ ở trên núi thánh Ngài? Đọc Tiếp →

Thi Thiên Ngâm Vịnh: 014

196 views

Kính mời quý con dân Chúa nghe Thi Thiên
qua giọng ngâm của bà Hoàng Minh Hiền – Hà Nội, Việt Nam

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MjMyMzI3X2J2T2Uz

Thi Thiên 14

Các bài Thi Thiên Ngâm Vịnh được xếp trong CD_Thi Thiên Ngâm Vịnh
http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=198

Thi Thiên 14

1 Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Thiên Chúa.
Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc;
Chẳng có ai làm điều lành.

2 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu từ trên trời nhìn xuống con cái của loài người,
Để xem có ai khôn ngoan,
Tìm kiếm Thiên Chúa chăng.

Đọc Tiếp →

Thi Thiên Ngâm Vịnh: 013

144 views

Kính mời quý con dân Chúa nghe Thi Thiên
qua giọng ngâm của bà Hoàng Minh Hiền – Hà Nội, Việt Nam

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MjMyMzI3X2J2T2Uz

Thi Thiên 13

Các bài Thi Thiên Ngâm Vịnh được xếp trong CD_Thi Thiên Ngâm Vịnh
http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=198

Thi Thiên 13

1 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ôi! Ngài sẽ quên tôi cho đến chừng nào?
Ngài ẩn mặt khỏi tôi cho đến bao giờ?

2 Tôi phải lo lắng trong linh hồn tôi,
Hằng ngày buồn thảm nơi lòng tôi cho đến bao giờ?
Kẻ thù nghịch tôi sẽ trội hơn tôi cho đến chừng nào?

Đọc Tiếp →

Thi Thiên Ngâm Vịnh: 012

213 views

Kính mời quý con dân Chúa nghe Thi Thiên
qua giọng ngâm của bà Hoàng Minh Hiền – Hà Nội, Việt Nam

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MjMyMzI3X2J2T2Uz

Thi Thiên 12

Các bài Thi Thiên Ngâm Vịnh được xếp trong CD_Thi Thiên Ngâm Vịnh
http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=198