1,982 views

Ca-in và A-bên


Đây là bài học Thánh Kinh ngoài trời cho nên âm thanh đôi khi bị ảnh hưởng bởi các tiếng ồn.
Nhấp vào nút play  để nghe


 

Share This:

Comments are closed.