2,101 views

Đói Thuộc Linh

Nhấp vào nút play ►để nghe

  Đói thuộc linh

Dân số thế giới hiện nay vào khoảng 6 tỉ 600 triệu người, trong đó, có khoảng 2 tỉ 100 triệu người xưng mình là tín đồ của Đức Chúa Jesus Christ [2]. Con số 2 tỉ 100 triệu người này được phân chia như sau:

– Khoảng 399 triệu người (19%) là tín đồ Tin Lành không thuộc các giáo hội.

– Khoảng 357 triệu người (17%) là tín đồ Tin Lành thuộc các giáo hội: Baptist, Lutherant, Methodist (Giám Lý), Presbyterian (Trưởng Lão), Ngũ Tuần (Pentecostal)…

– Số còn lại thuộc: Anh Giáo, Chính Thống Giáo, Christian Scientists, Công Giáo, Jehovah Witness, Mormon… [3].

Dầu có khoảng 2 tỉ 100 triệu người xưng nhận mình là tín đồ của Đức Chúa Jesus Christ nhưng trong thực tế không biết trên toàn thế giới có tới 600 triệu người đã được tái sinh hay không! Cứ cho là có 600 triệu người thực sự yêu mến, ăn nuốt Lời Chúa mỗi ngày, nghĩa là được no đủ thuộc linh, thì cái khối lượng 6 tỉ người còn lại đang chết đói thuộc linh là một thực trạng kinh khủng. Dựa vào kết quả thống kê trên đây, và cho rằng có được khoảng 600 triệu người đã tái sinh thì chúng ta thấy: cứ mỗi 33 giây đồng hồ trên thế giới có 60 người qua đời thì 54 người trong số đó phải đi vào hỏa ngục. Trung bình, cứ mỗi năm phút có khoảng 590 người chết mất đời đời. Họ chết đời đời vì họ không có thức ăn thuộc linh là Đức Chúa Jesus Christ, là Bánh Hằng Sống. Họ không có Bánh Hằng Sống vì họ không có Lời Chúa là Thánh Kinh để dẫn họ đến với Đức Chúa Jesus Christ.

Sự đói thuộc linh, vì thế là một tai ương khủng khiếp nhất của nhân loại với tỉ số người bị đói có thể lên tới 90% hoặc cao hơn thế nữa. Chúng ta hãy cùng nhau phân tích về sự đói thuộc linh.

 

1. Những lý do dẫn đến sự đói thuộc linh: Những lý do dẫn đến sự đói thuộc linh cũng tương tự như những lý do dẫn đến sự đói thuộc thể.

  • Vì môi sinh: Có những người được sinh ra trong môi trường khắc nghiệt, thiếu thốn thực phẩm nên bị đói phần thuộc thể thì cũng có những người được sinh ra trong một gia đình, một địa phương, một quốc gia chưa hề nghe biết đến Tin Lành cho nên họ bị đói thuộc linh.
  • Vì bạo quyền bách hại: Có những dân tộc bị kẻ cầm quyền bách hại như các quốc gia bị nô lệ dưới chủ nghĩa Cộng Sản. Ở những nơi đó, người dân bị nghèo đói, thiếu ăn, thiếu mặc quanh năm vì chính sách bần cùng hóa và chính sách kinh tế tồi tệ. Chính trong những quốc gia đó, người dân cũng bị đói thuộc linh vì chủ trương vô thần, chống phá đức tin, bách hại tín ngưỡng của những người Cộng Sản.
  • Vì chiến tranh: Chiến tranh làm cho kinh tế bị kiệt quệ, người dân phải lưu lạc khắp nơi không thể sản xuất nên thực phẩm khan hiếm, bị đói về thuộc thể. Sự lo lắng sinh tồn về thuộc thể làm cho người dân không còn quan tâm đến nhu cầu đói khát thuộc linh. Trong những nơi có chiến tranh, sự rao giảng Lời Chúa cũng trở nên khó khăn, khan hiếm.
  • Vì thiếu sự chăm sóc: Có những trường hợp không thiếu thức ăn nhưng thiếu sự chăm sóc cho nên sự đói thuộc thể của những em bé, những người lớn tuổi, và các bệnh nhân có thể xảy ra. Trong thuộc linh, sự tắc trách của những người giữ nhiệm vụ chăm sóc bầy chiên của Chúa: không hết lòng rao giảng lẽ thật của Lời Chúa, không tự mình dầm thấm trong Lời Chúa và sống làm gương mẫu cho Hội Thánh, tạo ra sự đói thuộc linh của Hội Thánh.
  • Vì mất ý thức: Có những người bị bệnh nhược trí hay tế bào não bị chết, hoặc bộ não bị tổn thương, biến thành người thực vật cho nên không còn ý thức đến sự ăn uống nữa. Trong thuộc linh, có những người lương tâm đã chai lì, không còn khả năng tiếp nhận Lời Sự Sống của Đức Chúa Trời.
  • Vì tuyệt thực: Trong thuộc thể có người vì một lý do gì đó nhịn ăn, chịu đói thì trong thuộc linh cũng có những người tự ý không ăn nuốt Lời Chúa. Có thể là vì họ giận ai đó trong Hội Thánh nên bỏ nhóm họp thờ phượng Chúa, bỏ nhóm họp học Lời Chúa. Có thể là vì Lời Chúa đụng chạm đến những tội lỗi sâu kín trong lòng mà họ không muốn từ bỏ cho nên họ không muốn nghe giảng Lời Chúa nữa. Có thể vì họ ham mê những điều mà Phao-lô gọi là “tri thức ngụy xưng là tri thức,” ham nghe “chuyện huyễn” mà bỏ đi sự nghe giảng những điều chân thật của Lời Chúa.
  • Vì bị Đức Chúa Trời sửa phạt: Với những người tuyệt thực Lời Chúa thì Đức Chúa Trời sẽ sửa phạt họ cách nghiêm khắc. Ngài sẽ cất đi sự hiểu biết và sự bày tỏ Lời Chúa khiến cho những kẻ khinh thường Lời Chúa bị đói khát thuộc linh trầm trọng:

“Chúa Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày sẽ đến, là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe Lời của Đức Giê-hô-va. Bấy giờ chúng nó sẽ đi dông dài từ biển nầy đến biển khác, từ phương bắc đến phương đông; chạy đi đây đi đó đặng tìm Lời Đức Giê-hô-va mà không tìm được.” (A-mốt 8:11, 12)

 

2. Hậu quả của sự đói thuộc linh:

  • Không nhận biết Chúa: Người chưa biết Chúa dĩ nhiên là bị đói thuộc linh và chết thuộc linh cho nên họ không nhận biết Chúa. Người đã biết Chúa rồi mà khinh thường Lời Chúa, không biết khao khát, tìm kiếm Lời Chúa để cho linh hồn mình thiếu vắng Lời Chúa thì họ cũng sẽ trở thành không còn nhận biết Chúa nữa.
  • Nô lệ cho tội lỗi: Người không nhận biết Chúa thì không có quyền năng của Chúa để chiến thắng tội lỗi cho nên đương nhiên trở thành nô lệ của tội lỗi. Con dân Chúa đã được cứu thoát khỏi tội lỗi nhưng nếu không biết nuôi mình bằng Lời Chúa thì cũng sẽ bị chết đói thuộc linh mà trở về tình trạng nô lệ cho tội lỗi.
  • Bị hư mất đời đời: Hậu quả tất nhiên của người bị đói thuộc linh là chết thuộc linh. Nếu không kịp thời ăn năn để nhận lãnh Lời Sự Sống của Đức Chúa Trời thì người chết thuộc linh sẽ đi vào sự hư mất đời đời.

Sự đói thuộc linh không chỉ xảy ra trong đời này, khi chúng ta đang còn sống trong xác thịt mà còn kéo dài cho đến vĩnh cửu nếu chúng ta không giải quyết ngay trong đời này.

Sự đói thuộc linh trong đời này là sự thiếu Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời đã được ghi lại trong Thánh Kinh. Trong đời này, một người đói thuộc linh khi người ấy: không được nghe hoặc không thèm nghe Lời Chúa; không được đọc hoặc không thèm đọc Lời Chúa; không được giảng dạy hoặc không chịu sự giảng dạy Lời Chúa; và quan trọng hơn hết là cho dù có nghe, có đọc, có học tập nhưng không làm theo Lời Chúa, tức là không tiêu hóa Lời Chúa, không để cho Lời Chúa sinh bông kết trái trong nếp sống mình. Những người như vậy có thể vẫn nắm giữ các chức vụ quan trọng trong Hội Thánh, ngay cả đảm nhận chức vụ chăn bầy chiên của Chúa. Thánh Kinh nói về họ như sau:

“… bề ngoài giữ điều nhơn đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhơn đức đó… vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được.” (II Ti-mô-thê 3:5, 7)

Sự đói thuộc linh trong đời sau là sự thiếu vắng chính Ngôi Lời của Đức Chúa Trời, tức là thiếu vắng Đức Chúa Jesus Christ. Vì trong đời này chúng ta không ăn nuốt (nghe và làm theo) Lời Chúa, không chấp nhận sự thánh hóa bởi Lời của Đức Chúa Trời (Giăng 17:17) cho nên chúng ta không được thánh hóa, nghĩa là không được tha tội và làm cho sạch tội, nghĩa là cứ tiếp tục sống trong tội. Hậu quả là trong đời sau chúng ta sẽ đi vào trong hỏa ngục, còn gọi là sự chết thứ hai (Khải Huyền 21:8). Thánh Kinh dạy rằng:

“… nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12:14); và:

“… Đức Chúa Jêsus từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài, giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời, và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài…” (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-9)

 

Kết luận

Ngày của Chúa đã gần. Lời Chúa phán:

“Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa; kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa; kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa; kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa! Nầy, Ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với Ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.” (Khải Huyền 22:11, 12)

Ai trong chúng ta là người đang no thuộc linh nghĩa là đang khao khát và ăn nuốt lời Chúa mỗi ngày thì hãy cứ tiếp tục ở trong Chúa:

“Các ngươi đã được trong sạch, vì lời Ta đã bảo cho. Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong Ta, thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ ở trong Ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy.” (Giăng 15:3-6)

Ai đang là người đói thuộc linh vì chưa bao giờ được ăn nuốt Lời Chúa, hãy đến với Chúa ngay hôm nay để được no đủ:

“Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần!” (Ê-sai 55:6)

“Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.” (Giê-rê-mi 29:13)

“Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” (II Cô-rinh-tô 6:2)

Ai đang là người đói thuộc linh vì khinh dễ Lời Chúa, đang được Lời Chúa cáo trách, sửa trị (II Ti-mô-thê 3:16), hãy ăn năn trước khi quá muộn:

“Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi.” (Khải huyền 3:19)

“Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình; bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chơn đèn của ngươi khỏi chỗ nó.” (Khải HUyền 2:5)

Lạy Đức Chúa Jesus Christ xin hãy đến. Chúng con khao khát Ngài!

 

Tham khảo

[1]  http://www.peterrussell.com/Odds/WorldClock.php  

[2] http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/

[3] http://www.geocities.com/richleebruce/churchstat.html

Huỳnh Christian Timothy
24/02/2008

Nhấp vào đây để email người giảng

Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ
Tại 2609 North Park Avenue, Tucson, Arizona 85719, USA
Phone: 520-495-0501

Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ bưu điện:
Vietnamese Christian Mission Ministry
P O Box 13646
Tucson, AZ 85732-3646,
USA

 

Share This:

Comments are closed.