Nghe MP3 Bài Giảng Mới Mỗi Tuần

4,958 views

Đây là trang cập nhật mp3 bài giảng mỗi tuần vào mỗi ngày Thứ Hai. Xin bấm vào nút “play” ► trong các hình dưới đây, để nghe và bấm vào các nối mạng để đọc bài giảng viết và tải xuống các pdf bài viết hoặc mp3 âm thanh bài giảng.

22/09/2018 Tuổi Dậy Thì
04  Làm Chủ Tâm Trạng

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/tuoi-day-thi-04-lam-chu-tam-trang/

22/09/2018 Chú Giải Nhã Ca 2:8 – 3:5 
Mùa Xuân của Tình Yêu – Nỗi Lo Trong Tình Yêu

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-nha-ca-02_08-03_05/


Đọc Tiếp →

Share This:

Thông Báo về Francis Hùng

9,562 views

Kính thưa quý bạn đọc,

Chúng tôi xin trân trọng thông báo rằng: Kể từ hôm nay, 19/05/2014, chúng tôi không còn thông công với Vương Hữu Hùng, tự Preacher Paul Vương, Phao Lô Vương, và Francis Hùng bởi vì người này đã công khai chối bỏ giáo lý Một Thiên Chúa Ba Ngôi [1]. Đọc Tiếp →

Share This:

Tuổi Dậy Thì 04: Làm Chủ Tâm Trạng

96 views

Tuổi Dậy Thì:
04 Làm Chủ Tâm Trạng

Huỳnh Christian Timothy

“Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta thần trí của sự sợ hãi,
nhưng của năng lực, của tình yêu, và của sự tự kỷ luật.”
(II Ti-mô-thê 1:7)

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive:
https://od.lk/d/MV8xNzE3NDY3NDFf/TDT_04_LamChuTamTrang.mp3
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/tdt-04-lamchutamtrang
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/vv6vnss7e9ybzfu/TDT_04_LamChuTamTrang.mp3/file

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
Amazon Drive:
https://www.amazon.com/clouddrive/share/EERPUwTASJiTF0aRyt5inO35U3LZbPYs8qE7kOvo5oU
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Linh Hồn Con Chúa Hằng Chăn Dắt

19 views

Linh Hồn Con Chúa Hằng Chăn Dắt
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Sắc Hoa Màu Nhớ”
của Nguyễn Văn Đông
08/09/2018

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Chăn Chiên của tôi.
Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
Thật! Trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi.
Tôi sẽ ở trong nhà của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cho đến đời đời.”

(Thi Thiên 23:1, 6)

Linh hồn con Chúa hằng chăn dắt.
Tình yêu Chúa chiếu sáng trong con.
Ngài chuộc con trong nơi khổ đau;
Thứ tha tội lỗi con;
Khiến con được nên mới.
Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Ôi! Tình Chúa!

31 views

Ôi! Tình Chúa!
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Buồn Vương Màu Áo”
của Ngọc Trọng
08/09/2018

Nhưng tôi đã tin cậy nơi sự từ ái của Ngài.
Lòng tôi sẽ vui mừng trong sự cứu rỗi của Ngài.”

(Thi Thiên 13:5)

* * *
Vì tôi Ngài gánh tội.
Chúa chết thay tôi trên thập giá buồn.
Chết treo trên đồi!
Một mình đau đớn xuyên linh hồn!
Đọc Tiếp →

Share This:

Tuổi Dậy Thì 03: Hiện Tại và Tương Lai

178 views

Tuổi Dậy Thì:
03 Hiện Tại và Tương Lai

Huỳnh Christian Timothy

“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Chăn Chiên của tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
Thật! Trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi.
Tôi sẽ ở trong nhà của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cho đến đời đời.”
(Thi Thiên 23:1, 6)

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive:
https://od.lk/d/MV8xNzE2NTU1ODVf/TDT_03_HienTaiVaTuongLai.mp3
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/tdt_03_hientaivatuonglai
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/dc7urux1ubhs7dz/TDT_03_HienTaiVaTuongLai.mp3/file

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
Amazon Drive:
https://www.amazon.com/clouddrive/share/EERPUwTASJiTF0aRyt5inO35U3LZbPYs8qE7kOvo5oU
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Các cháu thiếu nhi thân mến, Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Ngài Cho Tôi An Nghỉ

41 views

Ngài Cho Tôi An Nghỉ
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Chuyến Tàu Hoàng Hôn”
của Minh Kỳ và Hoài Linh
01/09/2018

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Chăn Chiên của tôi.
Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
Ngài khiến tôi an nghỉ nơi những đồng cỏ xanh tươi.
Ngài dẫn tôi đến các mé nước bình tịnh.
Ngài bổ lại linh hồn tôi.
Ngài dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.”

(Thi Thiên 23:1-3)

* * *
Về đâu
bước chân hoang muôn lối giữa cõi đời?
Đời tôi
lắm đau thương, sầu kín dâng trong hồn côi!
Cuốn trôi theo thời gian
tuổi thanh xuân tàn phai!
Tìm đâu nơi an nghỉ sau bao ngày chán chường
phút giây an bình
ủi an linh hồn, người ơi?
Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Tôn Vinh Danh Jesus

52 views

Tôn Vinh Danh Jesus
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Mưa Đêm Ngoại Ô”
của Đỗ Kim Bảng
25/08/2018

Hỡi Chúa! Thiên Chúa của tôi! Tôi hết lòng tôn vinh Chúa!
Tôi sẽ tôn vinh danh Ngài cho đến mãi mãi.”

(Thi Thiên 86:12)

* * *
Lòng kính dâng lời ca
tôn vinh Chúa
nhân ái muôn đời.
Lòng hát tôn Ngài thôi
Vua tôn kính
trên khắp muôn loài.
Ngàn lời ca âm vang trong tim
giai điệu thật tuyệt vời
khi Thần Linh Thiên Chúa đến trong con!
Khiến tâm con an vui
hát tôn Vua trên cao.
Khắp đất đồng hòa tiếng ca!
Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Chớ Lo Chi Ngày Mai

41 views

Chớ Lo Chi Ngày Mai
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Que Será, Será”
của Jay Livingston và Ray Evans
22/08/2018

Và này, Ta ở với các ngươi luôn cho đến tận thế. A-men!”
(Ma-thi-ơ 28:20b)

Lòng tôi bình an
Từ khi Jesus
Tìm tôi và cứu tôi
Thoát bao tội ô.
Ngài thân thiết bên tôi
Cùng tôi bước đi
Ngài khuyên nhủ tôi, bảo rằng:
Chớ lo chi ngày mai!
Ta mãi luôn bên con từ nay.
Đời lắm khi cuồng phong, bể dâu
Ta vẫn mãi gần con!
Con sẽ mãi bình an!
Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Ngài Đi Cùng Tôi

37 views

Ngài Đi Cùng Tôi
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Quizás, Quizás, Quizás” của Osvaldo Farrés
05/08/2018

Ta không có phán dặn ngươi sao?
Hãy mạnh mẽ và can đảm, chớ run sợ cũng chớ ngã lòng.
Vì Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi
vẫn ở cùng ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi.

(Giô-suê 1:9)

Tình yêu Jesus thật cao vời
Cuộc sống thật phước hạnh trong Ngài.
Trần thế dù có nhiều khó khăn
Ngài sẽ dìu tôi cùng đi.
Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Đời Con Đây Xin Dâng Cha

36 views

Quốc Ca của I-sơ-ra-ên “Hatikvah”

Dịch sang tiếng Anh: The Hope

As long as the Jewish spirit is yearning deep in the heart,
With eyes turned toward the East, looking toward Zion,
Then our hope – the two-thousand-year-old hope – will not be lost:
To be a free people in our land,
The land of Zion and Jerusalem.

Dịch sang tiếng Việt: Niềm Hy Vọng

Miễn là tinh thần Do Thái cứ khao khát sâu trong tim,
Với đôi mắt hướng về phương Đông, nhìn về Si-ôn.
Thì hy vọng của chúng ta, niềm hy vọng đã lâu từ hai nghìn năm, sẽ không bị mất:
Được làm một dân tộc tự do trong vùng đất của chúng ta,
Vùng đất của Si-ôn và Giê-ru-sa-lem!

 

Đời Con Đây Xin Dâng Cha
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Hatikva” Quốc Ca của I-sơ-ra-ên
04/08/2018

Nhưng tôi đã tin cậy nơi sự từ ái của Ngài.
Lòng tôi sẽ vui mừng trong sự cứu rỗi của Ngài.”

(Thi Thiên 13:5)

Đời con đây xin dâng Cha.
Xin Ngài thương xót con.
Dâng Cha cao sang vinh quang
lòng tôn kính Ngài.
Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Chính Chúa Là Tình yêu

36 views


Chính Chúa Là Tình Yêu
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Jamaica Farewell” của Irving Burgie
28/07/2018

“…Ngài vẫn yêu những người thuộc về mình, là những người trong thế gian,
Ngài vẫn yêu họ cho đến cuối cùng.”
(Giăng 13:1)

Lòng rộn ràng
niềm vui trong Chúa.
Chúa Jesus yêu tôi.
Ôi! Tình Ngài tha thiết. Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Tình Ngài, Ôi! Tuyệt Vời!

37 views

Tình Ngài, Ôi! Tuyệt Vời!
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Mưa Nửa Đêm” của Trúc Phương
16/07/2018

Phước cho người nào ở trong nhà Chúa!
Họ sẽ tôn vinh Chúa không ngớt.”

(Thi Thiên 84:4)

Bao tháng ngày trong cuộc đời của tôi lòng thầm mơ
những ngọt ngào yêu thương chẳng thấy đâu theo thời gian.
Thao thức trong đêm lòng tôi đầy hoang vắng.
Biết tìm đâu hạnh phúc?
Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Đời Tôi Nương Bên Chúa

42 views

Đời Tôi Nương Bên Chúa
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Chuyến Tàu Hoàng Hôn”
của Minh Kỳ và Hoài Linh
20/06/2018

Hỡi Thiên Chúa! Sự từ ái của Ngài cao quý biết bao!
Vì vậy, con cái của loài người nương náu dưới bóng cánh của Ngài.”

(Thi Thiên 36:7).

Đời tôi…
lắm đau thương qua những nẻo thế trần.
Về đâu…
bước chân hoang cuộc sống như không ngày mai?
Tháng năm không ngừng trôi
biết nơi đâu dừng chân
tìm quên trong giây phút tâm linh đầy chán chường?
Kín sâu trong hồn
khát khao ân tình, người ơi!
Đọc Tiếp →

Share This:

TDT_02: Nỗi Buồn Không Tên

234 views

Tuổi Dậy Thì:
02 Nỗi Buồn Không Tên

Huỳnh Christian Timothy

“Như con nai cái mong chờ khe nước, Thiên Chúa ôi, linh hồn tôi mong chờ Ngài!
Linh hồn tôi khao khát Thiên Chúa, là Thiên Chúa Hằng Sống!
Khi nào tôi sẽ đến ra mắt Thiên Chúa?”
(Thi Thiên 42:1-2)

Đọc Tiếp →

Share This:

TDT_01: Tâm Lý, Tâm Lý Học, và Lời Chúa

250 views

Tuổi Dậy Thì:
01 Tâm Lý, Tâm Lý Học, và Lời Chúa

Huỳnh Christian Timothy

 

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

“Vì Ngài đã sở hữu tâm thần của tôi. Ngài đã dệt nên tôi trong lòng mẹ tôi.
Tôi sẽ tôn vinh Ngài, vì tôi đã được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng.
Công việc của Ngài là siêu việt, linh hồn tôi biết rõ lắm.”
(Thi Thiên 139:13-14)

[Sở hữu là làm chủ; siêu việt là vượt lên trên những sự thông thường.]

Đọc Tiếp →

Share This:

Hỏi & Đáp: Về Sự Xin Được Ghi Tên Trong Sách Sự Sống

165 views

HỎI:

Lời cầu xin cho một người được ghi tên vào sách sự sống có hợp lý hay không?

ĐÁP:

Theo ý nghĩa của các câu Thánh Kinh dưới đây:

  • Thi Thiên 69:28 Nguyện chúng nó bị xóa khỏi Sách Sự Sống, không được ghi chung với những người công bình.
  • Khải Huyền 3:5 Người nào thắng sẽ được mặc áo trắng. Ta sẽ không xóa tên của người ấy khỏi Sách Sự Sống và sẽ xưng danh người trước mặt Cha Ta, cùng trước mặt các thiên sứ của Ngài.
  • Khải Huyền 13:8 Tất cả cư dân trên đất – mà từ khi lập nền thế gian, tên chúng đã không được ghi trong Sách Sự Sống của Chiên Con đã bị giết – sẽ thờ phượng nó. [Khải Huyền 17:8]
  • Khải Huyền 17:8 Con thú mà ngươi thấy đó: trước có, hiện nay không còn, và sẽ lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất. Cư dân trên đất – những kẻ mà tên đã không được ghi trong Sách Sự Sống từ khi lập nền thế gian – sẽ trầm trồ khi nhìn thấy con thú trước có, hiện nay không còn, và sau sẽ đến. [Khải Huyền 13:8]
  • Khải Huyền 20:12 Tôi thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời. Có những sách mở ra. Lại có một sách khác là Sách Sự Sống được mở ra. Những kẻ chết bị phán xét tùy theo những việc họ đã làm và đã được ghi lại trong những sách ấy.
  • Khải Huyền 20:15 Bất cứ kẻ nào không tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì bị ném vào hồ lửa.
  • Khải Huyền 21:27 Bất cứ kẻ nào ô uế, hoặc làm điều gớm ghiếc, hoặc nói dối sẽ không được vào đó. nhưng chỉ có những ai đã được ghi {tên} trong Sách Sự Sống của Chiên Con.

Thì chúng ta có thể hiểu như sau: Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Ngài Yêu Tôi từ Xưa

153 views

 

Âm Giai E

 

Âm Giai F#

 

 

Ngài Yêu Tôi Từ Xưa
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Người Đi Qua Đời Tôi” của Phạm Đình Chương
20/06/2018

Chúng ta yêu Ngài, vì Ngài đã yêu chúng ta trước.”
(I Giăng 4:19).

Ngài yêu tôi từ xưa
Khi tháng ngày chưa thành.
Linh hồn tôi khát khao
Hướng về cung thánh trời.
Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Tha Thiết Yêu Ngài

147 views

Tha Thiết Yêu Ngài
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Con Đường Xưa Em Đi”
của Châu Kỳ & Hồ Đình Phương
20/06/2018

Linh hồn tôi đeo theo Chúa. Tay phải Chúa nâng đỡ tôi.”
(Thi Thiên 63:8)

Linh hồn tôi cô đơn
Từng năm tháng cơ cầu
Mắt buồn hoen ướt mi.
Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Con Vẫn Tin Thật Lòng…

256 views

 

 

Con Vẫn Tin Thật Lòng! Con Vẫn Tin Ngài Luôn!
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Chuyện Hẹn Hò” của Trần Thiện Thanh
18/06/2018

Phước cho những ai chưa thấy mà đã tin!”
(Giăng 20:29b)

Ngàn lời ca lòng con xin kính dâng
Chúa Yêu Thương là Đấng con thờ tôn.
Nguyện đời con luôn tìm kiếm ý Cha
Cha khuyên dạy con hạ mình xin vâng.
Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Về Chốn Thiên Đàng

472 views


Về Chốn Thiên Đàng
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng” của Hoàng Thi Thơ
21/06/2018

Đức Chúa Trời sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt của họ.
Sẽ không còn sự chết, hoặc sự than khóc,
hoặc sự kêu la, hoặc sự đau đớn nữa.
Vì những sự thứ nhất đã qua rồi.”

(Khải Huyền 21:4)

Bao nhiêu năm qua, trong tình Chúa
linh hồn con
bên Ngài vui sống an lành.
Luôn tin nơi Cha cho dù gió, cho dù mưa
qua ngàn cơn phong ba đời.
Đọc Tiếp →

Share This:

Đức Tin nơi Thiên Chúa Chiến Thắng Sự Chết

613 views

Đức Tin nơi Thiên Chúa Chiến Thắng Sự Chết

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

Từ những ngày đầu của dòng lịch sử loài người, sự chết luôn luôn là nỗi sợ hãi đối với loài người. Vì sự chết đem lại sự phân rẽ mối quan hệ giữa người chết và những người thân yêu còn sống. Vì loài người không biết chắc điều gì sẽ xảy ra cho mình sau khi chết. Và vì những hình thức chết nhiều khi đem lại sự đau đớn, tủi nhục, kinh hoàng cho người chết lẫn thân nhân của họ. Cũng chính vì thế mà trong nhiều nền văn hóa và tín ngưỡng người ta kiêng cữ nói đến sự chết.

Tuy nhiên, Thiên Chúa, tức là Ông Trời, gọi cách tôn kính là Đức Chúa Trời, là Đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật và ban cho loài người quyền cai trị đất cùng muôn vật trên đất, đã ban cho chúng ta sự hiểu biết rõ ràng về sự chết và phương cách để đắc thắng sự chết. Sự bày tỏ ấy của Đức Chúa Trời đã được ghi lại trong Thánh Kinh.

Đọc Tiếp →

Share This: