Nghe MP3 Bài Giảng Mới Mỗi Tuần (2018)

5,541 views

Đây là trang cập nhật mp3 bài giảng mỗi tuần vào mỗi ngày Thứ Hai. Xin bấm vào nút “play” ► trong các hình dưới đây, để nghe và bấm vào các nối mạng để đọc bài giảng viết và tải xuống các pdf bài viết hoặc mp3 âm thanh bài giảng.

08/12/2018 Bài Giảng Trong Năm 2018
Hãy Cứ Ở Lại Trong Hội Thánh

Đọc Bài Giảng: 
http://www.timhieutinlanh.net/hay-cu-o-lai-trong-hoi-thanh/

08/12/2018 Hỏi & Đáp:
Quan Hệ Nam Nữ – Sa-bát – Làm Chứng – Thụ Tinh Nhân Tạo – Nói Đùa – Danh Xưng Đức Chúa Trời

Đọc Bài Giảng: 
http://www.timhieutinlanh.net/hoi-dap-quan-he-nam-nu-sa-bat-lam-chung-thu-tinh-nhan-tao-noi-dua/

Đọc Tiếp →

Share This:

Thông Báo về Francis Hùng

9,952 views

Kính thưa quý bạn đọc,

Chúng tôi xin trân trọng thông báo rằng: Kể từ hôm nay, 19/05/2014, chúng tôi không còn thông công với Vương Hữu Hùng, tự Preacher Paul Vương, Phao Lô Vương, và Francis Hùng bởi vì người này đã công khai chối bỏ giáo lý Một Thiên Chúa Ba Ngôi [1]. Đọc Tiếp →

Share This:

Từ Ngữ của Thánh Kinh: Thi Thiên 002:005-007

22 views

Từ Ngữ của Thánh Kinh 12/12/2018
http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

Thi Thiên 2:5-7

5 Bấy giờ, Ngài sẽ phán với chúng trong cơn thịnh nộ của Ngài, và trong cơn nóng giận của Ngài, Ngài sẽ khiến chúng run sợ:

6 Nhưng Ta đã xức dầu cho vua của Ta trên núi thánh Si-ôn của Ta.

7 Ta sẽ truyền ra về sắc lệnh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Ta: Ngươi {là} Con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ra Ngươi.

Dịch sát nguyên ngữ tiếng Hê-bơ-rơ của Thánh Kinh:

5 Bấy giờ, Ngài sẽ phán với chúng trong cơn thịnh nộ của Ngài, và trong cơn nóng giận của Ngài, Ngài sẽ khiến chúng run sợ:

6 Nhưng Ta đã xức dầu cho vua của Ta trên núi thánh Si-ôn của Ta.

7 Ta sẽ truyền ra về sắc lệnh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã phán với Ta: Ngươi, Con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ra Ngươi.

So sánh với Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống:

5 Bấy giờ Ngài sẽ nổi thạnh nộ phán cùng chúng nó, Dùng cơn giận dữ mình khuấy khỏa chúng nó, mà rằng:

6 Dầu vậy, ta đã lập Vua ta Trên Si-ôn là núi thánh ta.

7 Ta sẽ giảng ra mạng lịnh: Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Ngươi là Con ta; Ngày nay ta đã sanh Ngươi.

Tải xuống bài viết này tại đây: https://od.lk/fl/MV8yMDI2MDUxMV8

Đọc Tiếp →

Share This:

Sự Mầu Nhiệm Được Tỏ Ra Trong Thần Trí

344 views

Sự Mầu Nhiệm Được Tỏ Ra Trong Thần Trí

Nguyễn Thị Thùy Linh

Đời người từ khi sinh ra cho đến khi một người có ý thức, nhận biết đúng sai, thiện ác, sướng khổ… người ấy sẽ nếm trải cái gọi là mùi vị của đời.

Có hai loại người đang cùng bước đi, cùng sống, cùng hít thở một bầu khí quyển. Nhưng mục đích và hướng đi của họ thì hoàn toàn khác nhau. Một loại người bước đi bằng mắt thấy và một loại người bước đi bằng niềm tin. Mà chúng ta thường gọi là lý trí và thần trí. Sự thật phũ phàng là hai điều này trái ngược nhau, không thể hòa hợp được với nhau.

Người bước theo lý trí còn gọi là người xác thịt; họ bước đi theo sự vui thích của đời, sự mê tham của mắt, và điều mà lòng họ ưa thích. Người bước theo thần trí là người không sống cho chính họ nữa, họ yêu những gì Thiên Chúa yêu và ghét những gì Thiên Chúa ghét, sống cho Chúa và chết cũng là chết cho Chúa. 

Đọc Tiếp →

Share This:

Từ Ngữ của Thánh Kinh: Giăng 15:23-25

33 views

Từ Ngữ của Thánh Kinh 11/12/2018
http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

Giăng 15:23-25

23 Kẻ ghét Ta cũng ghét Cha của Ta.

24 Nếu Ta đã không làm giữa họ những công việc mà không có ai khác làm, {thì} họ đã không có tội; nhưng bây giờ họ đã thấy và đã ghét cả Ta và Cha của Ta.

25 Vậy nên, lời đã chép trong luật pháp của họ được ứng nghiệm: Họ đã ghét Ta vô cớ.

Dịch sát nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh:

23 Kẻ ghét Ta cũng ghét Cha của Ta.

24 Nếu Ta đã không làm giữa họ những việc mà không có ai khác làm, họ đã không có tội; nhưng bây giờ họ đã thấy và đã ghét cả Ta và Cha của Ta.

25 Vậy nên, lời đã chép trong luật pháp của họ được ứng nghiệm: Họ đã ghét Ta vô cớ.

So sánh với Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống:

23 Kẻ nào ghét ta cũng ghét Cha ta nữa.

24 Ví thử ta không làm giữa họ những việc mà chưa có người khác làm, thì họ vô tội, nhưng bây giờ họ đã thấy các việc ấy, và lại ghét ta cùng Cha ta.

25 Dường ấy, để cho ứng nghiệm lời đã chép trong luật pháp họ rằng: Họ ghét ta vô cớ.

Tải xuống bài viết này tại đây: https://od.lk/fl/MV8yMDI2MDUxMV8

Đọc Tiếp →

Share This:

Từ Ngữ của Thánh Kinh: Thi Thiên 002:001-004

24 views

Từ Ngữ của Thánh Kinh 10/12/2018
http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

Thi Thiên 2:1-4

1 Cớ sao các nước trở nên náo loạn và các nhóm dân bàn định sự hư không?

2 Các vua của thế gian trụ mình và các lãnh tụ cùng nhau nghị luận, nghịch Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và nghịch Đấng Mê-si-a của Ngài, {nói rằng}:

3 Chúng ta sẽ bứt đứt sự trói buộc của họ và chúng ta sẽ quăng xa những sợi dây của họ.

4 Đấng ngự trong các tầng trời sẽ cười. Chúa sẽ chê cười {chúng nó}.

Dịch sát nguyên ngữ tiếng Hê-bơ-rơ của Thánh Kinh:

1 Cớ sao các nước trở nên náo loạn và các nhóm dân bàn định sự hư không?

2 Các vua của thế gian trụ mình và các lãnh tụ cùng nhau nghị luận, nghịch Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và nghịch Đấng Mê-si-a của Ngài:

3 Chúng ta sẽ bứt đứt sự trói buộc của họ và chúng ta sẽ quăng xa những sợi dây của họ.

4 Đấng ngự trong các tầng trời sẽ cười. Chúa sẽ chê cười.

So sánh với Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống:

1 Nhơn sao các ngoại bang náo loạn? Và những dân tộc toan mưu chước hư không?

2 Các vua thế gian nổi dậy, Các quan trưởng bàn nghị cùng nhau Nghịch Đức Giê-hô-va, và nghịch Đấng chịu xức dầu của Ngài, mà rằng:

3 Chúng ta hãy bẻ lòi tói của hai Người, Và quăng xa ta xiềng xích của họ.

4 Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó.

Tải xuống bài viết này tại đây: https://od.lk/fl/MV8yMDI2MDUxMV8

Đọc Tiếp →

Share This:

Từ Ngữ của Thánh Kinh: Giăng 15:20-22

26 views

Từ Ngữ của Thánh Kinh 06/12/2018
http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

Giăng 15:20-22

Dịch sát nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh:

20 Các ngươi hãy nhớ lời mà Ta đã nói với các ngươi. Tôi tớ thì chẳng lớn hơn chủ của mình. Nếu họ đã bách hại Ta, họ cũng sẽ bách hại các ngươi. Nếu họ đã giữ lời của Ta, họ cũng sẽ giữ lời của các ngươi.

21 Nhưng hết thảy những điều họ sẽ làm cho các ngươi, bởi danh của Ta, là vì họ không biết Đấng đã sai Ta.

22 Nếu Ta đã không đến và phán dạy họ, họ chẳng có tội lỗi. Nhưng bây giờ, họ không có lý do cho những tội lỗi của họ.

So sánh với Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống:

20 Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi; bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi.

21 Nhưng vì danh ta họ sẽ lấy mọi điều đó đãi các ngươi, bởi họ không biết Đấng đã sai ta đến.

22 Nếu ta không đến và không phán dạy họ, thì họ chẳng có tội lỗi gì; song bây giờ họ không có thể chữa chối được tội lỗi mình.

Tải xuống bài viết này tại đây: https://od.lk/fl/MV8yMDI2MDUxMV8

Đọc Tiếp →

Share This:

Hãy Cứ Ở Lại Trong Hội Thánh

190 views

Một Bài Giảng Rất Quan Trọng Trong Năm 2018
Hãy Cứ Ở Lại Trong Hội Thánh

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

Đọc Tiếp →

Share This:

Hỏi & Đáp: Quan Hệ Nam Nữ – Sa-bát – Làm Chứng – Thụ Tinh Nhân Tạo – Nói Đùa…

141 views

Hỏi & Đáp: Quan Hệ Nam Nữ – Sa-bát – Làm Chứng – Thụ Tinh Nhân Tạo – Nói Đùa – Danh Xưng Đức Chúa Trời

 

Huỳnh Christian Timothy

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Xin Chúa Dùng Con

35 views

Xin Chúa Dùng Con
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Tàu Đêm Năm Cũ”
của Trúc Phương
22/11/2018

Kế đó, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho Chúng Ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi.”
(Ê-sai 6:8)

1… 2… 3…

Đời con hoàn toàn
cung kính dâng Cha xin Chúa dùng trong công việc Ngài.
Cuộc sống hôm nay con dặn lòng luôn vâng Lời Cha.
Phúc Âm con truyền rao,
đến tận bao miền mới.

Đọc Tiếp →

Share This:

Bài Đọc Trong Tiệc Thánh

212 views

Kính thưa Hội Thánh,

Tôi vừa hiệu đính bản “Bài Đọc Trong Tiệc Thánh” cho thật sát với nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh. Từ nay, xin Hội Thánh cùng đọc bản hiệu đính này trong buổi nhóm của chúng ta. Xin Cám ơn Hội Thánh.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy

Đọc Tiếp →

Share This:

Các Điều Răn của Thiên Chúa

85 views

Các Điều Răn của Thiên Chúa

Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời
(Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17)

Kính thưa Hội Thánh,

Tôi vừa hiệu đính bản “Các Điều Răn của Thiên Chúa” cho thật sát với nguyên ngữ Hê-bơ-rơ và Hy-lạp của Thánh Kinh. Từ nay, xin Hội Thánh cùng đọc bản hiệu đính này trong buổi nhóm của chúng ta. Xin Cám ơn Hội Thánh.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy

Đọc Tiếp →

Share This:

Từ Ngữ của Thánh Kinh: Thi Thiên 139:001-004

30 views

Từ Ngữ của Thánh Kinh 07/12/2018
http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

Thi Thiên 139:1-4

Dịch sát nguyên ngữ tiếng Hê-bơ-rơ của Thánh Kinh:

1 Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Ngài đã dò xét và Ngài biết!

2 Ngài đã biết sự ngồi xuống của tôi và sự đứng dậy của tôi. Từ xa, Ngài đã hiểu rõ ý tưởng của tôi.

3 Ngài xét nét lối đi của tôi và sự nằm xuống của tôi. Ngài quen biết mọi hành trình của tôi.

4 Vì chưa có một lời trên lưỡi của tôi… Kìa! Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Ngài đã biết hết thảy!

So sánh với Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống:

1 Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi.

2 Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi.

3 Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, Quen biết các đường lối tôi.

4 Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi.

Tải xuống bài viết này tại đây: https://od.lk/fl/MV8yMDI2MDUxMV8

Đọc Tiếp →

Share This:

Chúa Không Trách Chúng Ta Vì Chúng Ta Không Khá Hơn…

40 views

Chúa Không Trách Chúng Ta Vì Chúng Ta Không Khá Hơn
Mà Là Vì Chúng ta Không Chịu Lấy Nhiều Hơn

Đã từng có nhiều người vi phạm Lời Chúa mà không biết nhưng vẫn có cảm giác bình an, rồi người ấy tự nghĩ rằng, mình đang đúng, mình làm như vậy chẳng có gì sai.

Chúng ta là người thuộc linh, chúng ta sống bởi đức tin vào trong lẽ thật là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Chúng ta không sống theo cảm giác hay suy nghĩ của mình mặc dù chúng ta có cảm xúc, suy nghĩ mà chúng ta dựa trên Thánh Kinh làm tiêu chuẩn xét đoán trong mọi sự. Chính vì thế, mọi cảm giác và suy nghĩ của chúng ta cần được đối chiếu với Lời Chúa:

“Những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, mà là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy: nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ.” (II Cô-rinh-tô 10:4-5).

Điều gì đúng với Lời Chúa thì chúng ta giữ lấy và phát huy. Cũng giống như điều gì tốt đẹp thì chúng ta tập làm, gắng sức, và từ từ quen thuộc.  Điều gì nghịch lại Lời Chúa thì chúng ta lập tức kêu cầu Chúa đem ra khỏi tâm trí mình ngay, gớm ghiếc nó như là một loại vi trùng truyền bệnh AIDS.

Đọc Tiếp →

Share This:

Từ Ngữ của Thánh Kinh: Giăng 15:17-19

29 views

Từ Ngữ của Thánh Kinh 06/12/2018
http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

Giăng 15:17-19

Dịch sát nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh:

17 Những điều này Ta truyền cho các ngươi, để các ngươi yêu lẫn nhau.

18 Nếu thế gian ghét các ngươi, các ngươi hãy biết rằng, nó đã ghét Ta trước các ngươi.

19 Nếu các ngươi vẫn ra từ thế gian có lẽ thế gian vẫn yêu thích sự thuộc về nó; nhưng vì các ngươi không còn ra từ thế gian mà Ta đã chọn các ngươi ra khỏi thế gian, bởi cớ ấy, thế gian ghét các ngươi.

So sánh với Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống:

17 Ta truyền cho các ngươi những điều răn đó, đặng các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy.

18 Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi.

19 Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi.

Tải xuống bài viết này tại đây: https://od.lk/fl/MV8yMDI2MDUxMV8

Đọc Tiếp →

Share This:

Từ Ngữ của Thánh Kinh: Thi Thiên 067:001-007

36 views

Từ Ngữ của Thánh Kinh 05/12/2018
http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

Thi Thiên 67:1-7

1 Thiên Chúa! Ngài sẽ thương xót chúng tôi và Ngài sẽ ban phước cho chúng tôi. Ngài sẽ chiếu sáng mặt của Ngài trên chúng tôi.

2 Để đường lối của Ngài được biết trong đất, sự cứu rỗi của Ngài {được biết} trong hết thảy các nước.

3 Các dân tộc cảm tạ {Ngài}! Hỡi Thiên Chúa! Hết thảy các dân tộc cảm tạ {Ngài}!

4 Các nhóm dân sẽ vui vẻ và sẽ reo mừng! Vì Ngài sẽ cai trị các dân tộc chính trực và Ngài sẽ dẫn dắt các dân tộc trên đất.

5 Các dân tộc cảm tạ {Ngài}! Hỡi Thiên Chúa! Hết thảy các dân tộc cảm tạ {Ngài}!

6 Đất sẽ sinh ra hoa lợi. Thiên Chúa là Thiên Chúa của chúng tôi, Ngài sẽ ban phước.

7 Thiên Chúa sẽ ban phước và hết thảy, {tận} đầu cùng của đất, họ sẽ kính sợ {Ngài}.

Dịch sát nguyên ngữ tiếng Hê-bơ-rơ của Thánh Kinh:

1 Thiên Chúa! Ngài sẽ thương xót chúng tôi và Ngài sẽ ban phước cho chúng tôi. Ngài sẽ chiếu sáng mặt của Ngài trên chúng tôi.

2 Để đường lối của Ngài được biết trong đất, sự cứu rỗi của Ngài trong hết thảy các nước.

3 Các dân tộc cảm tạ! Hỡi Thiên Chúa! Hết thảy các dân tộc cảm tạ!

4 Các nhóm dân sẽ vui vẻ và sẽ reo mừng! Vì Ngài sẽ cai trị các dân tộc chính trực và Ngài sẽ dẫn dắt các dân tộc trên đất.

5 Các dân tộc cảm tạ! Hỡi Thiên Chúa! Hết thảy các dân tộc cảm tạ!

6 Đất sẽ sinh ra hoa lợi. Thiên Chúa là Thiên Chúa của chúng tôi, Ngài sẽ ban phước.

7 Thiên Chúa sẽ ban phước và hết thảy, đầu cùng của đất, họ sẽ kính sợ .

So sánh với Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống:

1 Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng tôi, và ban phước cho chúng tôi, Soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi.

2 Để đường lối Chúa được biết đến đất, Và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước.

3 Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa! Nguyện muôn dân ca tụng Chúa!

4 Các nước khá vui vẻ và hát mừng rỡ; Vì Chúa sẽ dùng sự ngay thẳng mà đoán xét các dân, Và cai trị các nước trên đất.

5 Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa! Nguyện muôn dân ca tụng Ngài!

6 Đất đã sanh hoa lợi nó, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng tôi, sẽ ban phước cho chúng tôi.

7 Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng tôi, Và các đầu cùng đất đều sẽ kính sợ Ngài.

Tải xuống bài viết này tại đây: https://od.lk/fl/MV8yMDI2MDUxMV8

Đọc Tiếp →

Share This:

Từ Ngữ của Thánh Kinh: Ma-thi-ơ 10:34-39

36 views

Từ Ngữ của Thánh Kinh 04/12/2018
http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

Ma-thi-ơ 10:34-39

34 Đừng tưởng rằng, Ta đến {để} ban sự bình an trên đất. Ta đến, không phải ban sự bình an mà là gươm.

35 Vì Ta đến {để} phân rẽ: Con trai nghịch lại cha mình, con gái nghịch lại mẹ mình, con dâu nghịch lại mẹ chồng mình;

36 và những kẻ thù nghịch của một người {sẽ là} những người nhà của mình.

37 Ai yêu cha hay mẹ hơn Ta thì không đáng cho Ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn Ta thì không đáng cho Ta.

38 Ai không vác thập tự giá của mình mà theo sau Ta, thì không đáng cho Ta.

39 Ai tìm sự sống của mình sẽ mất nó. Ai vì cớ Ta mất sự sống của mình sẽ tìm được nó.

Dịch sát nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh:

34 Đừng tưởng rằng, Ta đến ban sự bình an trên đất. Ta đến, không phải ban sự bình an mà là gươm.

35 Vì Ta đến phân rẽ: Con trai nghịch lại cha mình, con gái nghịch lại mẹ mình, con dâu nghịch lại mẹ chồng mình;

36 và những kẻ thù nghịch của một người: những người nhà của mình.

37 Ai yêu cha hay mẹ hơn Ta thì không đáng cho Ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn Ta thì không đáng cho Ta.

38 Ai không vác thập tự giá của mình mà theo sau Ta, thì không đáng cho Ta.

39 Ai tìm sự sống của mình sẽ mất nó. Ai vì cớ Ta mất sự sống của mình sẽ tìm được nó.

So sánh với Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống:

34 Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian; ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm dáo.

35 Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia;

36 và người ta sẽ có kẻ thù nghịch, là người nhà mình.

37 Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta;

38 ai không vác thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta.

39 Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được.

Tải xuống bài viết này tại đây: https://od.lk/fl/MV8yMDI2MDUxMV8

Đọc Tiếp →

Share This:

Từ Ngữ của Thánh Kinh: Thi Thiên 056:008-011

34 views

Từ Ngữ của Thánh Kinh 03/12/2018
http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

Thi Thiên 56:8-11

8 Ngài đếm sự tha hương của tôi! Xin Ngài để nước mắt của tôi trong ve của Ngài. {Chúng} không {được ghi} trong sổ của Ngài sao?

9 Ngày tôi kêu cầu thì những kẻ thù của tôi sẽ quay lui. Tôi biết điều đó, vì Thiên Chúa {bênh vực tôi}.

10 Trong Thiên Chúa tôi sẽ tôn vinh Lời {của Ngài}. Trong Đấng Tự Hữu Hằng Hữu tôi sẽ tôn vinh Lời {của Ngài}.

11 Trong Thiên Chúa tôi tin cậy. Tôi sẽ chẳng sợ điều gì loài người làm.

Dịch sát nghĩa nguyên ngữ Hê-bơ-rơ của Thánh Kinh:

8 Ngài đếm sự tha hương của tôi! Xin Ngài để nước mắt của tôi trong ve của Ngài. Không trong sổ của Ngài sao?

9 Ngày tôi kêu cầu thì những kẻ thù của tôi sẽ quay lui. Tôi biết điều đó, vì Thiên Chúa.

10 Trong Thiên Chúa tôi sẽ tôn vinh Lời. Trong Đấng Tự Hữu Hằng Hữu tôi sẽ tôn vinh Lời.

11 Trong Thiên Chúa tôi tin cậy. Tôi sẽ chẳng sợ điều gì loài người làm.

So sánh với Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống:

8 Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi: Xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa, Nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao?

9 Ngày nào tôi kêu cầu, các kẻ thù nghịch tôi sẽ thối lại sau; Tôi biết điều đó, vì Đức Chúa Trời binh vực tôi.

10 Tôi nhờ Đức Chúa Trời, và ngợi khen lời của Ngài; Tôi nhờ Đức Giê-hô-va, và ngợi khen lời của Ngài.

11 Tôi đã để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ chi; Người đời sẽ làm chi tôi?

Tải xuống bài viết này tại đây: https://od.lk/fl/MV8yMDI2MDUxMV8

Đọc Tiếp →

Share This:

Hỏi & Đáp: Sự Đốt Nhang cho Người Chết

273 views

Hỏi & Đáp: Sự Đốt Nhang cho Người Chết

[Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.]

Kính thưa Hội Thánh,

Chúng tôi nhận được email từ một con dân Chúa, chuyển đến chúng tôi thắc mắc của một người về sự đốt nhang cho người chết. Chúng tôi xin cậy ơn Chúa để giải đáp thắc mắc của người này. Mong rằng sẽ làm sáng tỏ ý nghĩa câu Thánh Kinh do người ấy trưng dẫn; và giúp người ấy hiểu rõ về sự thờ phượng Chúa trong thần trí và trong lẽ thật.

Đọc Tiếp →

Share This:

Từ Ngữ của Thánh Kinh: Giăng 15:14-16

34 views

Từ Ngữ của Thánh Kinh 02/12/2018
http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

Tải xuống bài viết này tại đây: https://od.lk/fl/MV8yMDI2MDUxMV8

 

14 Các ngươi là những bạn hữu của Ta, nếu các ngươi làm những gì Ta truyền cho các ngươi.

15 Ta chẳng gọi các ngươi {là} những tôi tớ {nữa}, vì tôi tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng Ta đã gọi các ngươi {là} các bạn hữu, vì mọi điều mà Ta đã nghe từ Cha của Ta, Ta đã tỏ cho các ngươi biết.

16 Chẳng phải các ngươi đã chọn Ta, nhưng Ta đã chọn các ngươi và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả; và trái của các ngươi cứ còn luôn, để bất cứ điều gì các ngươi cầu xin Cha trong danh Ta, {thì} Ngài ban cho các ngươi. (Giăng 15:14-16).

Dịch sát nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh:

14 Các ngươi là những bạn hữu của Ta, nếu các ngươi làm những gì Ta truyền cho các ngươi.

15 Ta chẳng gọi các ngươi những tôi tớ, vì tôi tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng Ta đã gọi các ngươi các bạn hữu, vì mọi điều mà Ta đã nghe từ Cha của Ta, Ta đã tỏ cho các ngươi biết.

16 Chẳng phải các ngươi đã chọn Ta, nhưng Ta đã chọn các ngươi và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả; và trái của các ngươi cứ còn luôn, để bất cứ điều gì các ngươi cầu xin Cha trong danh Ta, Ngài ban cho các ngươi.

So sánh với Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống:

14 Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta.

15 Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta.

16 Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhơn danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi.

Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Tình Chúa Yêu Tôi

120 views

Tình Chúa Yêu Tôi
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Đèn khuya”
của Lam Phương
24/11/2018

Chúng tôi đã biết và tin tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta.
Đức Chúa Trời là tình yêu, ai ở trong tình yêu, là ở trong Đức Chúa Trời,
và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.”

(I Giăng 4:16)

1… 2… 3…
Thiên Chúa yêu tôi tình yêu muôn đời.
Tình Ngài hằng yêu tôi mãi không phai.
Năm tháng trôi qua tôi vẫn bên Ngài.
Cuộc đời chìm trong ơn phước Cha ban.

Đọc Tiếp →

Share This:

NYTTN: Về Sự Phán Xét và Sự Định Tội

159 views

Những Ý Tưởng Trong Ngày
Về Sự Phán Xét và Sự Định Tội

Huỳnh Christian Timothy

Động từ “krino” /k-rí-nồ/ (G2919) trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh có nhiều nghĩa, tùy theo văn mạch và ngữ pháp:

 • Phân rẽ; phân ly; phân biệt; chọn (hàm ý phân biệt và chọn giữa tốt và xấu, đúng và sai.)
 • Chấp nhận; tôn kính; xem trọng (sau khi đã xem xét và thấy là đúng, tốt.)
 • Có ý kiến; phát biểu ý kiến; nghĩ rằng; cho rằng (liên quan đến lời nói hành động của ai đó.)
 • Xác định; xác quyết; giải quyết (một sự việc là tốt hay xấu, đúng hay sai.)
 • Phán xét; phân xử. Áp dụng như sau:
  1. Công bố ý kiến về một sự việc là đúng hay sai.
  2. Bị ra trước tòa để chịu xét xử.
  3. Định tội; tuyên bố kết quả xét xử; công bố bản án (như trong vai trò là quan tòa.)

Trong Ma-thi-ơ 7:1-2; Lu-ca 6:37, cũng như trong I Cô-rinh-tô 5:12-13 thì động từ “krino” được dùng với ý nghĩa: Định tội.

Đọc Tiếp →

Share This: