Nghe MP3 Bài Giảng Mới Mỗi Tuần

3,138 views

Đây là trang cập nhật mp3 bài giảng mỗi tuần vào mỗi ngày Thứ Hai. Xin bấm vào nút “play” ► trong các hình dưới đây, để nghe và bấm vào các nối mạng để đọc bài giảng viết và tải xuống các pdf bài viết hoặc mp3 âm thanh bài giảng.

17/02/2018 Bài Giảng Năm 2018 
Trách Nhiệm của Con Dân Chúa Khi Phổ Biến Hoặc Không Phổ Biến Một Bài Giảng

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/trach-nhiem-cua-con-dan-chua-khi-pho-bien-hoac-khong-pho-bien-mot-bai-giang/


Đọc Tiếp →

Share This:

Thông Báo về Francis Hùng

8,738 views

Kính thưa quý bạn đọc,

Chúng tôi xin trân trọng thông báo rằng: Kể từ hôm nay, 19/05/2014, chúng tôi không còn thông công với Vương Hữu Hùng, tự Preacher Paul Vương, Phao Lô Vương, và Francis Hùng bởi vì người này đã công khai chối bỏ giáo lý Một Thiên Chúa Ba Ngôi [1]. Đọc Tiếp →

Share This:

Chúc Mừng Năm Mới 2018

19 views

Kính thưa Hội Thánh,
 
Nhân dịp đầu năm mới 2018, gia đình chúng tôi xin kính chúc quý ông bà anh chị em luôn vui thỏa, bình an trong tình yêu, ân điển, và sức toàn năng của Thiên Chúa.
 
Nguyện Lời của Đức Chúa Trời luôn thánh hóa quý ông bà anh chị em (Giăng 17:17). Nguyện thần trí của Đấng Christ luôn ở trong quý ông bà anh chị em (Rô-ma 8:9). Nguyện Đức Thánh Linh luôn soi sáng quý ông bà anh chị em bước đi trong lẽ thật (Giăng 16:13). A-men!
 

Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Mùa Xuân Thánh Linh

305 views

 

 

 

 

305 views

 

Mùa Xuân Thánh Linh
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Xuân và Tuổi Trẻ” của La Hối
05/02/2018

Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Xuân Muôn Đời Là Xuân Trong Chúa

24 views

 

 

 

24 views

 

Xuân Muôn Đời Là Xuân Trong Chúa
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Ly Rượu Mừng” của Phạm Đình Chương
04/02/2018

Đọc Tiếp →

Share This:

Trách Nhiệm của Con Dân Chúa Khi Phổ Biến Hoặc Không Phổ Biến Một Bài Giảng

199 views

Trách Nhiệm của Con Dân Chúa Khi Phổ Biến Hoặc Không Phổ Biến Một Bài Giảng

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

 • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

 • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Kính thưa Hội Thánh,

Chưa bao giờ trong lịch sử của loài người mà phương tiện truyền thông đại chúng lại phổ biến rộng khắp và dễ dàng sử dụng như trong thời đại của chúng ta. Điều đó có nghĩa là việc lan truyền những văn hóa phẩm ô uế, tà dâm, cùng các tà giáo trở nên dễ dàng và rộng khắp càng hơn. Nhưng cũng có nghĩa là chúng ta được thuận tiện và đạt nhiều kết quả trong việc rao giảng Lời Chúa và phổ biến các bài giảng chân thật trong Chúa.

Khi nói về việc chia sẻ và phổ biến thông tin trên mạng thì chúng ta đều biết và thực tế kinh nghiệm rằng: Ngày nay, chúng ta chỉ cần bấm vào nút “share” tức là “chia sẻ” trên bất cứ một tiết mục nào đó, từ một bài viết, một tấm ảnh cho đến một đoạn âm thanh (audio) hay một đoạn phim ảnh (video), thì chúng ta có thể giới thiệu và phổ biến tiết mục ấy cho nhiều người trên các trang mạng cá nhân của chúng ta hoặc qua email của chúng ta.

Đọc Tiếp →

Share This:

Hỏi & Đáp: Lại Một Câu Hỏi về Sự Giữ Ngày Sa-bát Thứ Bảy

458 views
 
HỎI:
 
Trong một bài viết trên mạng có phân đoạn sau:
 
[Trích nguyên văn bài viết, kể cả lỗi gõ chữ:] Giao Ước Mới là Giao Ước do Chúa Jesus lập với những ai tin nhận Ngài. Giao Ước Mới được lập bởi chính huyết của Chúa Jesus.
 
Như vậy, con cái Chúa tin ngày nay khi đã tin nhận Chúa Jesus đã đổ huyết ra trên thập giá để chuộc cho mình, tức là đã sống dưới Gao Ước Mới, là giao ước được lập bởi huyết của Chúa Jesus. Con Cái Chúa ngày nay không sống dưới Giao Ước Cũ.
 
Chúng ta đang sống dưới Giao Ước Mới, là Giao Ước TỐT HƠN Giao Ước Cũ.
 
Giao Ước Cũ, là Luật Pháp Môi-se được ban cho dân Y-sơ-ra-ên, chứ không phải cho Hội Thánh. Giao Ước Mới, bao gồm những giáo huấn, những tín lý trong Tân Ước, được Chúa Jesus ban cho Hội Thánh ngày nay.
 
Ngày hôm nay, nếu con cái Chúa tiếp tục giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy như dân Y-sơ-ra-ên khi xưa là tự đặt mình vào tình trạng làm nô lệ cho Luật Pháp, làm như vậy chẳng khác gì xem thường giá trị của Giao Ước được lập bởi huyết Chúa Jesus.
 
Con cái Chúa ngày nay được cứu và được chuộc bởi huyết của Chúa Jesus, nên đừng tự trói buộc mình vào Luật Pháp Cựu Ước, là luật dành cho dân Y-sơ-ra-ên… [Hết trích.]
 
Xin chú chỉ ra chỗ sai.
 

Đọc Tiếp →

Share This:

Giấc Mơ Đến từ Chúa: Cách Nhận Biết

176 views

Giấc Mơ Đến từ Chúa: Cách Nhận Biết

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

 • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

 • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Kính thưa Hội Thánh,

Vào ngày 13/01/2018 chúng tôi đã giảng bài “Giấc Mơ Đến Từ Chúa” [1]. Trong bài này, chúng tôi xin chia sẻ về cách dựa vào Lời Chúa mà nhận biết giấc mơ đến từ Chúa.

Người ta thường nói, cách nhận biết tiền giả hữu hiệu nhất là học biết cách nhận biết tiền thật. Tiền thật chỉ có một cơ quan của chính phủ in ra, trong khi tiền giả do những kẻ gian in ra thì có rất nhiều chỗ in khác nhau, với nhiều phương tiện và kỹ thuật in khác nhau, luôn được cải tiến. Nhưng dù sao thì tiền giả cũng không thể mang các đặc tính của tiền thật. Nếu muốn phân biệt tiền giả và tiền thật bằng cách học biết về các loại tiền giả thì phải học suốt đời. Vì thế, người ta chỉ cần chuyên nghiệp trong việc nhận biết các đặc tính của tiền thật thì sẽ dễ dàng nhận ra bất cứ loại tiền giả nào. Thực tế, đó là cách mà ở Ca-na-đa và ở Mỹ người ta huấn luyện các chuyên viên phân biệt tiền giả [1].

Tương tự như vậy, phương cách tốt nhất và duy nhất để nhận biết tà giáo là học biết mọi lẽ thật của Lời Chúa, do Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của con dân Chúa giảng dạy cho con dân Chúa một cách trực tiếp hoặc qua các bài giảng của những người chăn chân thật và những người giảng Lời Chúa chân thật mà Chúa đã lập ra trong Hội Thánh, y theo lời hứa của Đức Chúa Jesus Christ trong Giăng 16:13. Còn nếu có ai muốn nhận biết tà giáo bằng cách nghiên cứu về các tà giáo thì suốt đời cũng không thể học hết được về các tà giáo.

Đọc Tiếp →

Share This:

Hỏi & Đáp: Sự Dứt Thông Công

2,990 views

Huỳnh Christian Timothy

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDk0MzY5X3FhM2Va
hoặc:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/111_hoivadap

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDgyNjY5X29rUkp1

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Hỏi:

Tôi phải cư xử thế nào với người nhà của mình đã bị Hội Thánh dứt thông công?

Tôi phải cư xử thế nào với người nhà của mình là người tin Chúa nhưng học theo giáo hội, không vâng giữ điều răn thứ tư?

Người đã bị dứt thông công có còn được Đức Thánh Linh ngự trong thân thể người ấy hay không?

Người đã bị dứt thông công có thể ăn năn và được phục hồi hay không?

Đọc Tiếp →

Share This:

Hỏi & Đáp: Quỷ Nhập và Ghiền Nghiện

3,451 views

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDk0MzY5X3FhM2Va

Phần âm thanh chỉ có 4.44 phút
Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy

 

Share This:

Hỏi & Đáp: Quan Hệ Nam Nữ

3,259 views

Huỳnh Christian Timothy

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDk0MzY5X3FhM2Va

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 

Share This:

Hỏi & Đáp: Người Đạo Đức Bị Xuống Hỏa Ngục

3,163 views

Huỳnh Christian Timothy

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDk0MzY5X3FhM2Va

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 

Share This:

Hỏi & Đáp: Ma-thi-ơ 27:46 và Mác 15:34

4,533 views

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này

https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/111_hoivadap

https://www.opendrive.com/folders?MV85MDk0MzY5X3FhM2Va

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDk0MzY5X3FhM2Va

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Phần âm thanh của bài giảng này được xếp trong CD_Hỏi & Đáp
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/111_hoivadap

Huỳnh Christian Timothy

Hỏi:

Ma-thi-ơ 27:46 và Mác 15:34 cùng ghi lại tiếng kêu của Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá, nhưng cách ghi khác nhau. Dựa theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012 thì trong Ma-thi-ơ 27:46 Đức Chúa Jesus Christ gọi Thiên Chúa, còn trong Mác 15:34 thì Đức Chúa Jesus Christ gọi Đức Chúa Trời. Làm sao để giải thích sự khác biệt này, và ý nghĩa của tiếng kêu của Đức Chúa Jesus Christ là gì? Sao dân chúng lại có người cho rằng, Ngài gọi Tiên Tri Ê-li?

Đáp:

Trước hết, chúng ta hãy liệt kê hai câu Thánh Kinh trong nguyên ngữ Hy-lạp được dịch từ chữ qua chữ, cùng với hai câu được dịch theo bản Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke: Lời Nguyện Kính Dâng Cha

738 views

Nguồn: https://youtu.be/BWnPLRFM7oE

Nguồn: https://youtu.be/LSKlgqNInXU

Lời Nguyện Kính Dâng Cha
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “Không Bao Giờ Quên Anh” của Hoàng Trang
09/01/2018

Đọc Tiếp →

Share This:

Tổng Thống Donal Trump: Ân Điển Cuối Cùng cho Nước Mỹ

1,979 views

Tổng Thống Donal Trump:
Ân Điển Cuối Cùng cho Nước Mỹ

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

 • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

 • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Kính thưa Hội Thánh.

Chúng ta vừa bước vào những ngày đầu năm mới 2018. Một năm mà dường như sẽ xảy ra nhiều biến cố quan trọng về chính trị, quân sự, và kinh tế trên toàn thế giới. Tại Châu Âu, nước Anh đang tiến hành việc ra khỏi khối Liên Hiệp Châu Âu và có thể tiếp theo là Hà-lan, Pháp, Hy-lạp, dẫn đến sự giải thể của khối Liên Hiệp Châu Âu; trong khi đó, nước Nga vẫn ra sức tạo những cuộc chiến tranh hỗn hợp (hybrid wars) nhằm thôn tính các nước láng giềng; đã vậy, Nga và Trung Quốc lại kết hợp tập trận với nhau, cho thấy, Nga và Trung Quốc có ý đồ liên minh để chống lại Mỹ. Tại Trung Đông, I-răn vẫn tiếp tục thí nghiệm các hỏa tiễn mang nhiều đầu đạn và có tầm bắn xa đến 2.000 km, thừa sức tấn công bất cứ mục tiêu nào trên lãnh thổ của I-sơ-ra-ên và Ả-rập Sau-đi; trong khi đó, sự kiện Tổng Thống Mỹ công nhận Giê-ru-sa-lem là thủ đô hợp pháp của I-sơ-ra-ên và ra lệnh chuyển tòa đại sứ của Mỹ về Giê-ru-sa-lem có thể sẽ là mầm mống khởi đầu cho cuộc chiến tại Trung Đông theo Thi Thiên 83 [1]. Tại Châu Á, Bắc Hàn bất chấp lệnh cấm vận của toàn thế giới, vẫn tiếp tục chương trình thí nghiệm hỏa tiễn liên lục địa và vũ khí nguyên tử; Trung Quốc bất chấp dư luận quốc tế, vẫn tiếp tục xây dựng các đảo nhân tạo trên các vùng đá ngầm thuộc Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam, xây dựng các công trình quân sự trên các đảo ấy để kiểm soát biển Đông; Mỹ tuyên bố không chấp nhận hành động lấn chiếm biển Đông của Trung Quốc và đưa chiến hạm đến tuần tra gần các khu vực bị Trung Quốc chiếm đóng…

Đọc Tiếp →

Share This:

Giấc Mơ Đến từ Chúa

1,127 views

Giấc Mơ Đến từ Chúa

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

 • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

 • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Giấc mơ là một loạt những ý nghĩ, cảm xúc, và hình ảnh diễn ra trong tâm trí hoặc thần trí của một người đang khi người ấy ngủ. Tâm trí, còn gọi là lý trí, là sự nhận thức, cảm xúc và suy ngẫm bởi thân thể xác thịt về thế giới vật chất. Thần trí là sự nhận thức, cảm xúc, và suy ngẫm bởi thân thể thiêng liêng, là tâm thần, về thế giới thiêng liêng. Khoa học đã dành nhiều thời gian và công sức để tìm hiểu về giấc mơ trong tâm trí của loài người lẫn một số loài vật, như tìm hiểu một trong các hoạt động của bộ não. Nhưng khoa học không biết gì về tâm thần và thần trí, nên khoa học xem mọi giấc mơ đều xảy ra trong tâm trí, nói cách cụ thể là trong bộ não xác thịt của người nằm mơ.

 

Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke: Tình Chúa Xuân

141 views

Nguồn: https://youtu.be/j3hSCL_PudY

Nguồn: https://youtu.be/IW0tTeCk0Oo


Tình Chúa Xuân
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “Solenzara” của Enrico Macias
19/12/2017

Đọc Tiếp →

Share This:

Thần Trí và Tiếng Chúa

745 views

Thần Trí và Tiếng Chúa

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

 • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

Là con dân Chúa, chúng ta có Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh ngự trong thân thể của chúng ta (I Cô-rinh-tô 3:16; 6:19) với danh xưng Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta vào trong mọi lẽ thật, giãi bày cho chúng ta những sự sẽ đến (Giăng 16:13), và tương giao, tức thông công, với chúng ta qua tâm thần.

Tâm thần là thân thể thiêng liêng của chúng ta. Tâm thần có các chức năng nhận thức, cảm xúc, và suy luận như thân thể xác thịt của chúng ta. Trong khi thân thể xác thịt nhận thức, cảm xúc, và suy luận những sự thuộc về thế giới thuộc thể, thế giới vật chất, thì tâm thần nhận thức, cảm xúc, và suy luận những sự thuộc về thế giới thuộc linh, thế giới thiêng liêng. Xin quý ông bà anh chị em đọc và nghe lại bài “Loài Người (03): Tâm Thần” trên khu mạng: www.timhieuthanhkinh.net [1].

Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke: Mùa Xuân Trong Ơn Chúa

195 views

Nguồn: https://youtu.be/iQE_rMitFGU

Nguồn: https://youtu.be/tyGylwWRr0Y

Mùa Xuân Trong Ơn Chúa
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “Xuân Họp Mặt” của Văn Phụng
19/12/2017

Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke: Tình Yêu Chúa Cao Vời

134 views

Source: https://youtu.be/CyLJYeBDFa8

Nguồn: https://youtu.be/zC5Nkaf8-Jk

 

Tình Yêu Chúa Cao Vời
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “Tombe La Neige” của Salvatore Adamo và Laurent Voulzy
06/12/2017

Đọc Tiếp →

Share This:

Sự Phán Xét Toàn Thế Gian Đang Đến

200 views

SỰ PHÁN XÉT TOÀN THẾ GIAN ĐANG ĐẾN

128 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, chống lại quyết định của Tổng Thống Donal Trump về việc công nhận Giê-ru-sa-lem là thủ đô của I-sơ-ra-ên. 128 quốc gia này (trong đó có Việt Nam) đã tự chọn cho mình sự rủa sả của Thiên Chúa.

9 quốc gia bỏ phiếu chống lại nghị quyết của Liên Hiệp Quốc sẽ được Thiên Chúa ban phước. 35 quốc gia vắng mặt và 21 quốc gia không bỏ phiếu sẽ không bị rủa sả nhưng cũng sẽ không được ban phước.

Ta sẽ ban phước cho những ai chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi. Hết thảy các gia tộc trên đất sẽ nhờ ngươi mà được phước.” (Sáng Thế Ký 12:3).

Sự phán xét toàn thế gian đang đến. Hội Thánh sẽ được Chúa cất ra khỏi thế gian trước đó.

http://www.aljazeera.com/news/2017/12/jerusalem-resolution-country-voted-171221180116873.html

Con dân Chúa hãy sẵn sàng!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy

Share This:

Karaoke: Jesus Ơi! Con Đến Hôm Nay!

280 views

Nguồn: https://youtu.be/NntP0nAr91s

 

Nguồn: https://youtu.be/MjO_mJDE9jA

 

Jesus Ơi! Con Đến Hôm Nay!
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “Về Đây Em” của Trịnh Nam Sơn
05/12/2017

Đọc Tiếp →

Share This: