Thông Báo về Francis Hùng

6,866 views

Kính thưa quý bạn đọc,

Chúng tôi xin trân trọng thông báo rằng: Kể từ hôm nay, 19/05/2014, chúng tôi không còn thông công với Vương Hữu Hùng, tự Preacher Paul Vương, Phao Lô Vương, và Francis Hùng bởi vì người này đã công khai chối bỏ giáo lý Một Thiên Chúa Ba Ngôi [1]. Để biết thêm chi tiết, xin quý bạn đọc vào trang web này: http://www.paulvuong.com.

Admin
www.timhieutinlanh.net

[1] Vào ngày 24/02/2015, Vương Hữu Hùng đã công khai trên facebook gọi những người tin nhận Một Thiên Chúa Ba Ngôi là “u mê.” Xem chứng cớ tại đây: http://www.opendrive.com/files/MV84NTg4MzU3Ml9tU0E1VA/MangNguoiTinBaNgoi_0.png

Giới Thiệu Cùng Bạn Đọc

7,036 views

Kính mời quý độc giả đọc và nghe các bài tại đây: http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=734
là các bài trình bày những lẽ thật căn bản của Thánh Kinh
một cách có hệ thống.

Kính mời quý con dân Chúa bấm vào đây để ghé thăm
www.timhieuthanhkinh.net

 

Chương Trình Phát Thanh Tìm Hiểu Tin Lành
Qua Paltalk Chat Room
Phòng: “phat thanh tim hieu tin lanh”

Bấm vào đây để biết thêm chi tiết:
http://www.timhieutinlanh.net/?p=735

Web Site “Thiếu Nhi Tìm Hiểu Thánh Kinh”
www.thieunhi.timhieuthanhkinh.net

Chương Trình “Giảng Thánh Kinh
Qua Paltalk Chat Room
Phòng: “Giang Thanh Kinh”
Bấm vào đây để biết thêm chi tiết: http://vietnamesechristianmission.org/node/4

Bấm vào đây để xem chi tiết nhận miễn phí các CD MP3 với hàng trăm bài giảng

Bấm vào các nối mạng dưới đây để nghe
và tải xuống các bài giảng theo chủ đề.

.

Mọi người được phép trích đăng, in ấn, ghi âm, phổ biến dưới mọi hình thức, qua mọi phương tiện với tính cách bất vụ lợi tất cả bài vỡ thuộc www.timhieutinlanh.net mà không cần xin phép trước nhưng xin (1) giữ đúng nguyên văn (ngoại trừ các lỗi chính tả), (2) ghi rõ tên tác giả, và (3) ghi rõ xuất xứ của bài viết, bài giảng là: www.timhieutinlanh.net 

 

Những Ghi Chú Học Thánh Kinh – Ga-la-ti 4:1-11

170 views

NHỮNG GHI CHÚ HỌC THÁNH KINH (TIẾNG VIỆT)
GA-LA-TI 4:1-11

(4:1) Tôi nói rằng, khi người kế tự đang còn là một đứa trẻ, thì chẳng khác một kẻ nô lệ, dù là chủ của mọi vật,

Sự tương phản giữa người kế tự và người nô lệ: Người kế tự có nhiều tự do, quyền lợi, và chủ quyền, trong khi người nô lệ hầu như không làm chủ một điều gì, kể cả bản thân của người ấy, và cũng không có nhiều tự do. Khi người kế tự còn là một đứa trẻ, thì những gì được xem như người ấy sở hữu, lại không thuộc về người ấy. Giống như một người nô lệ, người ấy không sở hữu gì cả và phải được bảo cho biết làm những gì, làm như thế nào, vì người ấy thiếu sự hiểu biết để kiểm soát sự nghiệp tương lai của người ấy.

Bấm vào link dưới đây để đọc tiếp:
http://www.grace-jay.net/HocThanhKinh/ga-la-ti_4_1-11/

OUR BIBLE STUDY NOTES (ENGLISH)
GALATIANS 4:1-11

(4:1) Now I say, That the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be lord of all;

Contrasting heirs with slaves: heirs have more liberties, rights, and ownership while a slave owns almost nothing, not even himself, and has not many liberties. When an heir is a child, what he is supposed to own is not his. Like a slave, he owns nothing and must be told what to do and how to do things because he lacks understanding to control his future assets.

Xin bấm vào link dưới đây để đọc tiếp:
http://www.grace-jay.net/BibleStudy/galatians-4_1-11/

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy

Đọc Tiếp →

Hỏi & Đáp: Ý Nghĩa của Sáng Thế Ký 15:9-10

237 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Tải xuống bài viết này dạng PDF tại đây:
https://od.lk/d/MV8xMzc4MTg0OTVf/HD_YNghiaCuaSangTheKy_15_9-10.pdf

Hỏi:

Xin cho biết ý nghĩa sự chết của các con vật được nói đến trong Sáng Thế Ký 15:9-10.

Đáp:

Các con vật được ghi chép trong Sáng Thế Ký 15:9-10 bao gồm: một bò cái ba tuổi, một dê cái ba tuổi, một chiên đực ba tuổi, một chim cu, và một chim bồ câu con, được dùng làm dấu hiệu cho lời hứa giữa Thiên Chúa và Áp-ram:

7 Ngài phán với Áp-ram: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Đấng đã đem ngươi ra khỏi U-rơ, xứ Canh-đê, để ban cho ngươi đất này, để {ngươi} chiếm lấy nó.

8 Ông thưa: Lạy Chúa! Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Do đâu tôi biết rằng tôi sẽ chiếm lấy nó?

9 Ngài phán với ông: Ngươi hãy bắt đem cho Ta một bò cái ba tuổi, một dê cái ba tuổi, một chiên đực ba tuổi, một chim cu và một chim bồ câu con.

10 Áp-ram đem đến cho Ngài tất cả các loài đó, mổ chúng ra làm hai, để mỗi nửa phần đối với nhau, nhưng ông không mổ các con chim ra làm hai.

Trước hết, chúng ta cần ghi nhớ rằng, các con vật bị giết trong Sáng Thế Ký 15:9-10 không phải là sinh tế dâng lên Thiên Chúa, mà là của lễ cho nghi thức kết giao ước theo phong tục thời bấy giờ, tại Trung Đông.

Kế đó, chúng ta cần biết rằng, theo phong tục thời bấy giờ, để kết ước, thường thì một con bò con bị giết, xác bị mổ ra làm hai, để mỗi nửa phần đối với nhau, rồi các bên kết ước đi qua chính giữa của hai phần xác chết ấy, với ý nghĩa, bên nào bội giao ước thì sẽ bị giết và cắt làm đôi như con thú được dùng để kết giao ước. Thánh Kinh có ghi lại cách thức kết ước như vậy, do dân I-sơ-ra-ên làm ra trước Thiên Chúa: Đọc Tiếp →

Hỏi & Đáp: 400 Năm hay 430 Năm?

256 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Tải xuống bài viết này dạng PDF tại đây:
https://od.lk/d/MV8xMzc3OTAzMjNf/HD_400NamHay430Nam.pdf

Hỏi:

Dân I-sơ-ra-ên làm nô lệ trong xứ Ê-díp-tô 400 năm hay 430 năm?

Đáp:

Trước hết, chúng ta hãy tổng hợp các câu Thánh Kinh có liên quan đến câu hỏi:

400 năm

Ngài phán với Áp-ram: Hãy biết chắc rằng, dòng dõi của ngươi sẽ là khách lạ trong một đất chẳng thuộc về chúng nó. Chúng nó sẽ làm nô lệ cho họ và họ sẽ hà hiếp chúng nó bốn trăm năm.” (Sáng Thế Ký 15:13).

Đức Chúa Trời phán như thế này: Dòng dõi của ngươi sẽ kiều ngụ nơi đất khách. Họ sẽ bắt chúng nó làm nô lệ và hà hiếp chúng nó trong bốn trăm năm.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 7:6).

430 năm

Thời kiều ngụ của con cái I-sơ-ra-ên, là những người ở tại xứ Ê-díp-tô, là bốn trăm ba mươi năm. Đã xảy ra vào cuối của bốn trăm ba mươi năm, cũng trong ngày đó, đã xảy ra sự tất cả quân đội của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ra khỏi đất của Ê-díp-tô.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:40-41).

Vậy thì tôi nói rằng: Giao ước mà Đức Chúa Trời trước kia đã lập thành trong Đấng Christ rồi, thì luật pháp là sự có sau đó bốn trăm ba mươi năm không thể vô hiệu hóa nó, mà làm cho lời hứa trở nên vô giá trị.” (Ga-la-ti 3:17).

Đọc Tiếp →

Những Ghi Chú Học Thánh Kinh – Ga-la-ti 3:15-29

247 views

Tiếng Việt

(3:15) Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi nói theo cách của loài người: Dù là giao ước của loài người, nhưng khi đã làm thành thì không ai được phép bỏ đi hay thêm vào sự gì.

Phao-lô dùng một minh họa của loài người làm mẫu về sự chúng ta nghiêm túc về sự hứa nguyện của chúng ta như thế nào, để giải thích những nguyên tắc, ý tưởng, và tính cách tin kính. Trong trường hợp này, Phao-lô dùng một minh họa của loài người để chỉ ra sự, một khi các giao ước của loài người đã được phê chuẩn thì không thể bị bỏ đi. Sự dùng các minh hoạ của loài người giúp ích cho những ai không quen thuộc với các khái niệm tin kính.

Đọc tiếp và tải xuống tại đây:
http://www.grace-jay.net/HocThanhKinh/2016/04/22/ga-la-ti-3_15-29/

 

English

(3:15) “Brethren, I speak after the manner of men; Though it be but a man’s covenant, yet if it be confirmed, no man disannulleth, or addeth thereto.”

Paul uses a human illustration, such as the model of how seriously we take our human oaths, in order to explain Godly principles, ideas, and character. In this instance, Paul uses a human illustration to point out how human covenants, once they are ratified, cannot be thrown out. Using human illustrations are useful for people who are not familiar with Godly concepts. Đọc Tiếp →

Lễ Vượt Qua 2016

357 views

Huỳnh Christian Timothy

Lễ Vượt Qua 2016 nhằm ngày 22/04/2016 (14 tháng Nisan theo Lịch Do-thái). Xin tham khảo tại đây: http://www.abdicate.net/print.aspx

Đưa chuột vào ngày 14 tháng Nisan thì sẽ thấy hiện ra ngày Dương Lịch.

Như vậy, Lễ Vượt Qua 2016 bắt đầu ngay sau khi mặt trời lặn của ngày Thứ Năm 21/04/2016 và kết thúc khi mặt trời lặn vào ngày Thứ Sáu 22/04/2016. Tuy nhiên, người Do-thái ngày nay vẫn giữ Lễ Vượt Qua cách sai lầm như người Do-thái thời Đức Chúa Jesus Christ. Họ giữ trể hơn một ngày.

Giăng 18:28 chép: “Kế đó, chúng điệu Đức Chúa Jesus từ nhà Cai-phe đến trường án; bấy giờ đang sớm mai. Nhưng chính mình chúng không vào nơi trường án, cho khỏi bị ô uế, và cho được ăn Lễ Vượt Qua.” Trong khi Đức Chúa Jesus Christ và các môn đồ của Ngài đã ăn Lễ Vượt Qua vào buổi chiều hôm trước.

Chúng tôi có liên lạc với người điều hành abdicate.net và được ông ta xác nhận rằng: “I display all dates as if it were noon to eliminate the confusion. So if the display says 14 Nisan, it’s at noon, so the 24-hour day is 18 hours old with only 6 hours to go.”

Dịch: Tôi trình bày mọi ngày tháng như đang vào giữa trưa của một ngày để tránh sự rối trí. Vì thế, nếu bảng trình bày cho thấy Nisan 14 thì đó là vào lúc giữa trưa, như vậy, một ngày 24 tiếng đã có 18 tiếng qua đi và chỉ còn lại 6 tiếng mà thôi.”

Quý con dân Chúa có thể kỷ niệm Lễ Vượt Qua 2016 để nhớ đến sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ từ 6 giờ chiều Thứ Năm 21/04/2016 cho đến sáu giờ chiều Thứ Sáu 22/04/2016. Kỷ niệm sự phục sinh của Đức Chúa Jesus Christ vào khoảng trước 6 giờ chiều Thứ Hai 25/04/2016.

Xin đọc thêm bài này: http://thanhoc.timhieutinlanh.net/?p=18

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy

Những Ghi Chú Học Thánh Kinh

305 views

Những Ghi Chú Học Thánh Kinh của Chúng Tôi (Tiếng Việt)
http://www.grace-jay.net/HocThanhKinh/

Chào mừng các bạn đến với mục “Những Ghi Chú Học Thánh Kinh của Chúng Tôi”. Mỗi tối Thứ Sáu, trong khi cha mẹ chúng tôi nhóm hiệp trên mạng với Hội Thánh người Việt, thì chúng tôi (Huỳnh Christian Hồng Ân và Huỳnh Christian Thiên Lạc) cũng có buổi học Thánh Kinh cùng những câu mà cha mẹ chúng tôi chia sẻ trong bài giảng của họ. Thường thì chúng tôi cùng học Thánh Kinh với nhau hàng tuần, nhưng chúng tôi cũng tự học Thánh Kinh mỗi ngày, sẵn sàng học những điều mới mỗi khi chúng tôi đọc. Giờ thì gia đình chúng tôi nghĩ rằng, việc bắt đầu đăng lại trên khu mạng của chúng tôi những ghi chú của chúng tôi trong khi học Thánh Kinh, để chia sẻ với các bạn, là một ý tốt.

Học Thánh Kinh là một phận sự rất quan trọng của các môn đồ Đấng Christ, vì Thánh Kinh chứa đầy các sứ điệp từ Thiên Chúa. Thánh Kinh dạy cho chúng ta biết, Thiên Chúa muốn chúng ta sống đời sống của chúng ta như thế nào, để không chỉ làm đẹp lòng Ngài mà còn để cho chúng ta phát triển như con dân của Ngài. Sự hiểu biết bản tính của Thiên Chúa và ý nghĩa của sự trở nên môn đồ của Đấng Christ là điều thiết yếu, để chúng ta cũng có thể giúp cho nhiều người khác biết Ngài và được cứu. Đời sống của môn đồ Đấng Christ thì khác biệt và khó khăn hơn nếp sống của thế gian, nhưng Thánh Kinh là nguồn khích lệ lớn từ Thiên Chúa.

Trong các ghi chú của chúng tôi, các bạn sẽ tìm thấy những ý tưởng và những sự diễn giải về sự đọc Thánh Kinh của chúng tôi. Chúng tôi dùng Thánh Kinh Anh ngữ Bản Dịch King James Version đối chiếu với Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính trên mạng (http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible). Chúng tôi mong rằng các bạn cũng sẽ tìm thấy các ghi chú của chúng tôi đầy linh hứng và ích lợi khi các bạn học Thánh Kinh. Các bạn sẽ thấy các ghi chú của chúng tôi được trình bày theo một hình thức dễ theo dõi, với các ghi chú của chúng tôi ở dưới tên của mỗi chúng tôi trong cùng một trang.

Cám ơn các bạn và nguyện Thiên Chúa ban phước cho các bạn

Huỳnh Christian Hồng Ân
Huỳnh Christian Thiên Lạc

Grace & Jay’s Bible Study Notes (English)
http://www.grace-jay.net/BibleStudy/

Welcome to “Our Bible Study Notes”. Every Friday night, during our parents’ online Church service with the Vietnamese Church, we (Grace Christian Huynh and Jay Christian Huynh) have a Bible study on the same verses that our parents cover in their sermon. Usually, we study the Bible together weekly, but we also study the Bible daily on our own, ready to learn something new every time we read. Now, our family thought it was a good idea to start posting our study notes on our website to share with you!

Studying the Bible is a very important task for Christians because the Bible is filled with messages from God. The Bible tells us how God wants us to live our lives to not only please Him but also for us to develop as His people. It is essential to understand the character of God and what it means to be a Christian so that we may also help others to know Him and be saved. The life of a Christian is a different and harder lifestyle than that of the world, but the Bible is a great source of encouragement from God.

In our notes, you will find ideas and interpretations of our readings of the Bible. We are using King James Version. We hope that you will find our notes insightful and useful when you study the Bible as well. You can expect the notes to be in a format that is easy to follow with our notes under each of our names in the same document.

Thank you and God bless you!

Grace Christian Huynh
Jay Christian Huynh

 

Lời Chứng về Sự Chúa Đi Lại Giữa Hội Thánh

876 views

Kính thưa Hội Thánh!

Tôi xin phép Hội Thánh cho tôi được làm chứng thêm về việc Chúa, là Cha yêu thương đời đời của chúng ta ở trên trời, luôn đi lại giữa Hội Thánh của Ngài, quan phòng, chăm sóc mỗi một chúng ta từ những việc nhỏ nhất. Chúa luôn ban ơn giữ gìn, thánh hoá chúng ta từng hồi, từng lúc trên bước đường chúng ta đi theo Chúa, để chúng ta giống Chúa ngày càng hơn, thánh sạch ngày càng hơn, chuẩn bị cho ngày Cứu Chúa yêu dấu, là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã vì tội lỗi của chúng ta chết treo thân trên cây thập tự, Đấng đã mua chuộc chúng ta bằng chính huyết báu của mình, để mang chúng ta từ nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài, hiện ra.

Tôi rất vui thích xem những hình ảnh của các anh chị em thân thương ở khắp mọi miền đưa lên trang Gia Đình sau những buổi nhóm họp thờ phượng Chúa và thông công với nhau trong những ngày Sa-bát. Tuy trong chúng ta, có người chưa từng gặp mặt hay nghe tiếng nói của nhau, nhưng khi xem hình ảnh với những gương mặt rạng ngời vui tươi, ngập tràn phước hạnh, lòng tôi luôn dậy lên cảm xúc yêu thương, thân quen, ấm áp, tưởng chừng như tôi cũng đang được có mặt cùng với các anh chị em vậy.

Đọc Tiếp →

Lời Chứng: Chúa Giữ Gìn và Ban Phép Lạ Trên Đời Sống của Tôi

868 views

Phép Lạ Trong Việc Xe Hư và Mua Xe Mới

Nguyễn Christian Grace

Kính thưa Hội Thánh!

Hôm nay, tôi xin phép được làm chứng về sự Đức Chúa Trời là Cha ở trên trời của chúng ta đã quan phòng bảo vệ giữ gìn tôi trong cuộc sống như thế nào; đã giữ gìn tôi không bị ô uế vì dính dáng đến hình tượng, là điều Cha đã nghiêm cấm trong điều răn thứ hai, được chép trong Thánh Kinh, sách Xuất-ê-díp-tô Ký, chương 20:4-6, như thế nào; và đã ban ơn cho tôi trong sự mua xe như thế nào.

Sự việc xảy ra vào khoảng đầu năm 2015. Một buổi chiều khi tôi đi làm về, trời bắt đầu đổ mưa và chập choạng tối. Tôi đang lái xe trên xa lộ cao tốc khoảng 100 cây số/ giờ, đột ngột xe của tôi giảm tốc độ và hầu như dừng lại, mặc dù máy xe vẫn nổ và tôi đang đạp ga. Tôi lập tức tắt công tắt và mở máy xe lại, thì xe tiếp tục hoạt động bình thường. Tôi sợ quá, cho xe tấp vào làn đường an toàn, và cầu nguyện với Chúa: “Chúa ơi! Con biết xe con đang bị hư, con cần đưa xe đi sửa hoặc là thay xe mới. Chúa đã báo trước cho con vài lần rồi, nhưng con không nhạy bén với lời nhắc nhở, cảnh báo của Chúa. Nếu con có phạm tội, kính xin Chúa thương mà tha thứ cho con. Nhưng Chúa ơi! Xin Chúa giữ gìn cho con hôm nay về đến nhà được an toàn.” Trước đó vài tháng, chiếc xe của tôi đã vài lần xảy ra sự cố như vậy, nhưng khi tôi tắt máy và mở máy lại, thì xe vẫn hoạt động bình thường, nên tôi nghĩ chắc không sao đâu, từ từ rồi tôi đem xe đi sửa hoặc tôi sẽ thay xe mới, vì chiếc xe nầy của tôi đã quá cũ. Hôm đó, trên quãng đường tôi về nhà, chiếc xe của tôi ba lần bị sự cố như vậy. Tôi quá hoảng sợ, tim tôi đập loạn lên, vì mỗi lần xe đang chạy bỗng nhiên đột ngột chậm lại, như muốn ngừng giữa đường vậy. Trên xa lộ cao tốc với tốc độ 100 cây số/giờ, đường tối và mưa ướt mà xe của tôi cứ đột ngột chậm lại giữa đường, trong khi xe phía sau cứ ào ào lao tới như tên bắn, tôi chỉ biết liên tục kêu cầu xin Chúa bảo vệ, giữ gìn cho tôi được bình an, vì tôi quá hoảng sợ.

Đọc Tiếp →

Vài Con Số

931 views
Kính thưa Hội Thánh.Hôm nay, nhân dịp tôi hiệu đính lại thông tin liên lạc và địa chỉ các khu mạng cho các video Youtube: https://www.youtube.com/user/tinlanhvietnamnet/videos thì để ý thấy số lượt người xem video “Ngày Tận Thế Theo Thánh Kinh” là cao nhất: 190,329 lượt. Dưới đây là 10 video clip có nhiều lượt người xem nhất:

Đọc Tiếp →

NYTTN_Tôi Đã Được Dựng Nên…

1,652 views

Huỳnh Christian Timothy

28/12/2015

“Vì Ngài đã sở hữu tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.

Tôi sẽ cảm tạ Ngài, vì tôi đã được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng.
Công việc của Ngài là siêu việt, linh hồn tôi biết rõ lắm.”

(Thi Thiên 139:13-14)

Mỗi chúng ta được hình thành bằng một tế bào từ người cha (tinh trùng) kết hiệp với một tế bào của người mẹ (trứng). Trứng của loài người nhỏ vô cùng, như là một dấu chấm câu. Hình dưới đây minh họa về kích thước của trứng người (human) so với trứng của loài chim ruồi (hummingbird), gà (chicken), và đà điểu (ostrich).

Tế bào lớn nhất của loài người, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, là trứng của người phụ nữ như hình minh họa dưới đây. Tất cả các tế bào khác đều nhỏ hơn thế nhiều lần. Đọc Tiếp →

Những Ưu Tiên Trong Đời Sống Thật

1,952 views

Huỳnh Christian Hồng Ân

Tôi sẽ tôn kính Đấng Tự Hữu Hằng Hữu luôn luôn,
Sự tôn vinh Ngài hằng ở nơi miệng tôi.
Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đấng Tự Hữu Hằng Hữu,
Những người hiền từ sẽ nghe, và vui mừng.”

(Thi Thiên 34:1-2)

Xin chào quý bạn! Cám ơn quý bạn đã giữ thông công với chúng tôi. Gia đình họ Huỳnh xin chúc quý bạn một năm mới hạnh phúc. Nguyện Đức Chúa Trời canh giữ quý bạn và dẫn dắt quý bạn khi quý bạn tìm kiếm sự khôn ngoan của Ngài, và mang đến cho tất cả quý bạn nhiều phước hạnh.

Tôi muốn chia sẻ với quý bạn kinh nghiệm của tôi trong trường trung học và đại học, như một thí dụ về cách thức tôi giữ sự ưu tiên đã tác động đến đời sống tôi như thế nào; cảm tạ những lời hứa Đức Chúa Trời đã hứa.

Từ khi tôi bắt đầu đại học, tôi lưu ý hơn bao giờ hết về những người trong trường đại học của tôi đã bị lạc mất như thế nào. Chữ “lạc mất” trong văn mạch này có nghĩa là họ không có Đức Chúa Trời trong đời sống của họ. Nghĩ đến có một số sinh viên tìm kiếm sự thỏa lòng qua ma túy, chất uống say, tiệc tùng, và tính dục là một ý tưởng buồn. Những người trẻ này cứ bỏ qua những gì đáng lẽ là sự ưu tiên của họ, như việc học trong đại học, và quan trọng nhất là đọc Thánh Kinh và cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời.

Đọc Tiếp →

Phước cho Những Ai Có Lòng Trong Sạch

1,939 views

Huỳnh Christian Thiên Lạc

Phước cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời!”
(Ma-thi-ơ 5:8)

Với mỗi năm, Đức Chúa Trời mang phước hạnh đến cho những ai yêu Ngài và vâng giữ Lời Ngài. Những phước hạnh từ Đức Chúa Trời, như sự cứu rỗi, chỉ có thể nhận được bởi đức tin vào trong Đức Chúa Trời và bởi sự vâng theo Lời Ngài.

Sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là khởi đầu sự khôn ngoan. Sự tri thức Đấng Thánh là sự hiểu biết.” (Châm Ngôn 9:10).

Mặc dù đức tin và sự vâng phục Đức Chúa Trời là quan trọng và cần thiết, Đức Chúa Trời ban thưởng cho những ai làm việc hướng về các mục đích của họ. Đức Chúa Trời sẽ không ban phước cho những kẻ lười biếng khi họ không muốn làm gì cả. Những ai đầu tư thời gian và công sức của họ vào trong những gì họ làm, cùng với sự đầu tư thời gian của họ vào Đức Chúa Trời, sẽ được ban thưởng bởi Đức Chúa Trời bằng sự thành công. Suốt năm thứ nhì trung học của tôi (lớp 10), tôi đã có thể vào được nhóm 10% đứng đầu lớp với điểm trung bình 4.0 [1] và đạt hạng danh dự. Mặc dù sự học giúp tôi đạt được các thang điểm tốt nhưng tôi sẽ không làm tốt như đã làm, nếu không có sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chắc chắn giúp cho những ai học và đi theo Lời Ngài, đầu tư thời gian vào việc làm của họ và tìm kiếm sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời.

Đọc Tiếp →

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa”

2,105 views

Kính mời quý bạn đọc và tải xuống sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” dạng PDF tại đây: https://od.lk/s/MV8xMjE0MDg5MDVf/CacDieuRanCuaThienChua_8X11.pdf

Xin phổ biến đến nhiều người. Sách này thích hợp cho người đã tin Chúa lẫn người chưa tin Chúa, vì giải thích rõ các điều răn của Thiên Chúa, ý nghĩa của Tin Lành, và tóm lược các giáo lý căn bản của Thánh Kinh. Nguyện sách này được Chúa dùng để đưa dắt nhiều người đến với lẽ thật của Lời Chúa để họ được cứu rỗi ra khỏi tội lỗi, ra khỏi các giáo hội mang danh Chúa. Đọc Tiếp →

Sự Bách Hại

1,700 views

Huỳnh Christian Thiên Lạc

“Hết thảy mọi người muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ Jesus thì sẽ bị bách hại.” (II Ti-mô-thê 3:12).

Sự bách hại người tin nhận Đấng Christ, như được báo trước trong Thánh Kinh, khá lan tràn thời nay. Một thí dụ về sự bách hại người tin nhận Đấng Christ đang xảy ra trong lúc này, là sự nổi lên nhanh chóng của ISIL hay là Quốc Gia Hồi Giáo I-rắc và Khu Vực Tây Á [1], cũng được gọi là IS hay là Quốc Gia Hồi Giáo. Từ khi Quốc Gia Hồi Giáo nổi lên, những người tin nhận Đấng Christ trong lãnh thổ bị họ chiếm đóng đã bị tra tấn và giết chết bởi những chiến binh IS; bao gồm những cuộc chặt đầu thị chúng và những cuộc xử tử những người tin nhận Đấng Christ. IS đe dọa sẽ tấn công nhiều quốc gia, mà gần đây, Pháp và Nga đã là đối tượng các sự tấn công của nó. Nhiều chiến binh IS tin rằng, họ đang phục vụ thần linh của họ bằng cách gây thánh chiến và sự bách hại. Loại bách hại này đã được báo trước trong Thánh Kinh, như trong các câu dưới đây:

Xin đọc tiếp tại đây: http://www.vi.grace-jay.net/su-bach-hai/

 

Lời Cảm Tạ Cuối Năm 2015 của Tôi

2,105 views

Huỳnh Christian Hồng Ân

“Để tôi lớn tiếng tạ ơn, và thuật ra các công việc lạ lùng của Ngài.”
(Thi Thiên 26:7).

Lễ Cảm Tạ đã đến gần. Trong khi tôi chuẩn bị để bắt đầu năm đầu tiên của tôi trong đại học, thì tôi đã có thêm nhiều điều để cảm tạ. Tôi muốn chia sẻ với các bạn lời cảm tạ của tôi dâng lên Thiên Chúa về mọi điều Ngài đã chuẩn bị cho gia đình tôi trong năm nay. Các việc làm của Ngài nhắc cho chúng tôi nhớ rằng, sự hiện diện của Ngài không bao giờ chỉ là thoáng qua trong đời sống của chúng tôi. Bài viết này nhấn mạnh đến sự Thiên Chúa kết hiệp mọi sự và giải quyết các nhu cầu của chúng tôi, khi chúng tôi thật sự có đức tin trong Ngài, và Ngài đã chạm lòng con dân Ngài như thế nào để họ cứu giúp lẫn nhau.

Đọc Tiếp →

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (19)

2,539 views

Điều Răn Hãy Nên Thánh của Đức Thánh Linh

Các ngươi hãy kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngộp; và chớ tà dâm. Ấy là mọi điều mà các ngươi hãy kiêng giữ lấy vậy.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 15:29).

Điều Răn Hãy Nên Thánh của Đức Thánh Linh trước hết được Đức Thánh Linh phán qua môi miệng của Gia-cơ (Công Vụ Các Sứ Đồ 15:20), sau đó được ghi chép thành chữ để gửi cho các Hội Thánh địa phương giữa vòng dân ngoại (Công Vụ Các Sứ Đồ 15:29). Khi Sứ Đồ Phao-lô về lại Giê-ru-sa-lem sau cuộc hành trình truyền giáo lần thứ ba (khoảng cuối mùa xuân năm 58) thì các trưởng lão trong Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem đã xác nhận với ông rằng, điều răn ấy đã được Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem viết trong thư gửi đến các Hội Thánh địa phương giữa vòng dân ngoại (Công Vụ Các Sứ Đồ 21:25). Đọc Tiếp →

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (18)

2,647 views

Điều Răn Mới của Đức Chúa Jesus Christ

Hãy Yêu Lẫn Nhau như Chúa Yêu Chúng Ta

 

Điều răn mới của Đức Chúa Jesus Christ là:

Ta ban cho các ngươi một điều răn mới: Các ngươi hãy yêu lẫn nhau. Như Ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy.” (Giăng 13:34).

Điều răn mới của Đức Chúa Jesus Christ đặc biệt dành riêng cho những ai đã tin nhận Tin Lành; bởi vì, chỉ có những ai đã tin nhận Tin Lành mới biết được Đức Chúa Jesus Christ đã yêu họ như thế nào, và mới có được tình yêu và năng lực đến từ Thiên Chúa, để họ biết yêu và có thể yêu lẫn nhau như Chúa đã yêu họ. Đức Chúa Jesus Christ gọi điều răn của Ngài là “điều răn mới,” để phân biệt với các điều răn cũ, là Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời.

Chúng ta đã biết: Giao Ước Mới thay thế Giao Ước Cũ nhưng không bỏ đi Giao Ước Cũ, mà là bao gồm Giao Ước Cũ với các điều khoản mới.

  • Trong Giao Ước Cũ, những ai vâng giữ Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời thì được Ngài nhận làm con dân của Ngài và ban phước cho; những ai vi phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời thì bị hình phạt theo luật pháp của Ngài.

  • Trong Giao Ước Mới, những ai vâng giữ Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời thì được Ngài nhận làm con dân của Ngài và ban phước cho, thêm vào đó, họ còn được Ngài tái sinh và ban cho năng lực để trở nên trọn vẹn như chính Ngài, để được sống đời đời trong vương quốc của Ngài; những ai vi phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời thì có được cơ hội thoát khỏi hình phạt theo luật pháp của Ngài, nhờ ăn năn tội và tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

Tương tự như vậy, điều răn mới của Đức Chúa Jesus Christ không thay thế Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời; nhưng yêu cầu con dân Chúa thể hiện tình yêu của chính Ngài mà họ đã nhận từ nơi Ngài; nghĩa là, ngoài việc vâng giữ Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, thì con dân Chúa còn phải thể hiện tình yêu của chính Đức Chúa Jesus Christ với nhau. Đọc Tiếp →

Hội Thánh – Phần 06 Chức Vụ Chăn Bầy

2,129 views

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

“Đức Chúa Trời đã lập trong Hội Thánh, thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là tiên tri, thứ ba là người dạy, kế đến người làm phép lạ, rồi người được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng” (I Cô-rinh-tô 12:28).

“Ấy chính Ngài đã cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm người giảng Tin Lành, một số làm người chăn và người dạy” (Ê-phê-sô 4:11).

Theo I Cô-rinh-tô 12:28 thì chức vụ thứ ba Đức Chúa Trời lập ra trong Hội Thánh, là chức vụ giảng dạy Lời Chúa. Còn Ê-phê-sô 4:11 thì nói rằng, có những người được Đức Chúa Jesus Christ cho “làm người chăn và người dạy.” Theo văn phạm thì mệnh đề “làm người chăn và người dạy,” là nói đến cùng một người nhưng làm hai công việc khác nhau: công việc chăn bầy và công việc dạy Đạo. Trong chương trước, chúng ta đã tìm hiểu về nhiệm vụ dạy Đạo cho người chưa biết Chúa, tức là nhiệm vụ rao giảng Tin Lành, và nhiệm vụ dạy Lời Chúa trong Hội Thánh. Trong chương này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về sự dạy Đạo của một người chăn bầy.

more

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (17)

2,221 views

Điều Răn Thứ Mười

Chớ Tham Muốn Những Gì Không Thuộc Về Mình

Điều răn thứ mười của Đức Chúa Trời là:

Ngươi chớ tham muốn nhà kẻ lân cận ngươi. Ngươi chớ tham muốn vợ kẻ lân cận ngươi, hoặc tôi trai, hoặc tớ gái, hoặc bò, hoặc lừa, hoặc bất cứ điều gì của kẻ lân cận ngươi.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:17).

Ngươi chớ tham muốn vợ kẻ lân cận ngươi. Ngươi chớ tham muốn nhà kẻ lân cận ngươi, hoặc ruộng, hoặc tôi trai, hoặc tớ gái, hoặc bò, hoặc lừa, hoặc bất cứ điều gì của kẻ lân cận ngươi.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:21).

Điều răn thứ mười của Đức Chúa Trời được chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:17 và được nhắc lại trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:21.

Điều răn thứ mười dạy chúng ta không được tham muốn những gì không thuộc về chúng ta.

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:17 không đề cập đến “ruộng” nhưng Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:21 thì có chữ “ruộng” và chữ “vợ” được đặt ở đầu câu. Chúng ta tin “Cả Thánh Kinh đều là bởi Thiên Chúa hà hơi” (II Ti-mô-thê 3:16), nghĩa là từng chữ trong Thánh Kinh đều là do Đức Thánh Linh thần cảm các tôi tớ của Chúa viết ra. Như vậy, không thể có sự sai lầm hoặc mâu thuẫn trong Thánh Kinh. Vậy, chúng ta phải hiểu như thế nào khi gặp những chi tiết khác nhau thuộc hai hay nhiều phân đoạn trong Thánh Kinh khi chúng cùng đề cập đến một sự kiện? Đọc Tiếp →

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (16)

2,098 views

Điều Răn Thứ Chín

Chớ Nói Chứng Dối

Điều răn thứ chín của Đức Chúa Trời là:

Ngươi chớ nói chứng dối, nghịch kẻ lân cận ngươi.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:16).

Điều răn thứ chín của Đức Chúa Trời được chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:16 và được nhắc lại trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:20.

Điều răn thứ chín dạy chúng ta không được nói chứng dối. Nói chứng dối là một phương diện của sự nói dối.

Tội nói dối có lẽ là tội có nhiều người phạm nhất với số lần phạm cũng nhiều nhất. Tội nói dối cũng xưa như lịch sử của loài người. Thánh Kinh cho chúng ta biết, loài người đã đi vào bất hạnh ngay từ buổi đầu sáng thế, bởi một lời nói dối của Sa-tan. Điều răn thứ chín cấm loài người nói chứng dối nghịch kẻ lân cận mình, không phải chỉ cấm việc nói dối khi làm chứng về người khác trong một phiên tòa, mà là áp dụng cho mỗi lời nói của chúng ta về người khác trong mọi nơi, mọi lúc. Khi chúng ta nói về một người nào đó, dù là nói trong tòa án hay ngoài tòa án, là chúng ta làm chứng về người ấy; vì thế, nếu chúng ta nói một điều gì không thật về người ấy là chúng ta đã nói chứng dối nghịch người ấy. Đọc Tiếp →