Thông Báo về Francis Hùng

4,840 views

Kính thưa quý bạn đọc,

Chúng tôi xin trân trọng thông báo rằng: Kể từ hôm nay, 19/05/2014, chúng tôi không còn thông công với Vương Hữu Hùng, tự Preacher Paul Vương, Phao Lô Vương, và Francis Hùng bởi vì người này đã công khai chối bỏ giáo lý Một Thiên Chúa Ba Ngôi [1]. Để biết thêm chi tiết, xin quý bạn đọc vào trang web này: http://www.paulvuong.com.

Admin
www.timhieutinlanh.net

[1] Vào ngày 24/02/2015, Vương Hữu Hùng đã công khai trên facebook gọi những người tin nhận Một Thiên Chúa Ba Ngôi là “u mê.” Xem chứng cớ tại đây: http://www.opendrive.com/files/MV84NTg4MzU3Ml9tU0E1VA/MangNguoiTinBaNgoi_0.png

Giới Thiệu Cùng Bạn Đọc

5,422 views

Kính mời quý độc giả đọc và nghe các bài tại đây: http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=734
là các bài trình bày những lẽ thật căn bản của Thánh Kinh
một cách có hệ thống.

Kính mời quý con dân Chúa bấm vào đây để ghé thăm
www.timhieuthanhkinh.net

 

Chương Trình Phát Thanh Tìm Hiểu Tin Lành
Qua Paltalk Chat Room
Phòng: “phat thanh tim hieu tin lanh”

Bấm vào đây để biết thêm chi tiết:
http://www.timhieutinlanh.net/?p=735

Web Site “Thiếu Nhi Tìm Hiểu Thánh Kinh”
www.thieunhi.timhieuthanhkinh.net

Chương Trình “Giảng Thánh Kinh
Qua Paltalk Chat Room
Phòng: “Giang Thanh Kinh”
Bấm vào đây để biết thêm chi tiết: http://vietnamesechristianmission.org/node/4

Bấm vào đây để xem chi tiết nhận miễn phí các CD MP3 với hàng trăm bài giảng

Bấm vào các nối mạng dưới đây để nghe
và tải xuống các bài giảng theo chủ đề.

.

Mọi người được phép trích đăng, in ấn, ghi âm, phổ biến dưới mọi hình thức, qua mọi phương tiện với tính cách bất vụ lợi tất cả bài vỡ thuộc www.timhieutinlanh.net mà không cần xin phép trước nhưng xin (1) giữ đúng nguyên văn (ngoại trừ các lỗi chính tả), (2) ghi rõ tên tác giả, và (3) ghi rõ xuất xứ của bài viết, bài giảng là: www.timhieutinlanh.net 

 

Lời Cảm Tạ Cuối Năm 2015 của Tôi

45 views

Huỳnh Christian Hồng Ân

“Để tôi lớn tiếng tạ ơn, và thuật ra các công việc lạ lùng của Ngài.”
(Thi Thiên 26:7).

Lễ Cảm Tạ đã đến gần. Trong khi tôi chuẩn bị để bắt đầu năm đầu tiên của tôi trong đại học, thì tôi đã có thêm nhiều điều để cảm tạ. Tôi muốn chia sẻ với các bạn lời cảm tạ của tôi dâng lên Thiên Chúa về mọi điều Ngài đã chuẩn bị cho gia đình tôi trong năm nay. Các việc làm của Ngài nhắc cho chúng tôi nhớ rằng, sự hiện diện của Ngài không bao giờ chỉ là thoáng qua trong đời sống của chúng tôi. Bài viết này nhấn mạnh đến sự Thiên Chúa kết hiệp mọi sự và giải quyết các nhu cầu của chúng tôi, khi chúng tôi thật sự có đức tin trong Ngài, và Ngài đã chạm lòng con dân Ngài như thế nào để họ cứu giúp lẫn nhau.

Đọc Tiếp →

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (19)

256 views

Điều Răn Hãy Nên Thánh của Đức Thánh Linh

Các ngươi hãy kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngộp; và chớ tà dâm. Ấy là mọi điều mà các ngươi hãy kiêng giữ lấy vậy.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 15:29).

Điều Răn Hãy Nên Thánh của Đức Thánh Linh trước hết được Đức Thánh Linh phán qua môi miệng của Gia-cơ (Công Vụ Các Sứ Đồ 15:20), sau đó được ghi chép thành chữ để gửi cho các Hội Thánh địa phương giữa vòng dân ngoại (Công Vụ Các Sứ Đồ 15:29). Khi Sứ Đồ Phao-lô về lại Giê-ru-sa-lem sau cuộc hành trình truyền giáo lần thứ ba (khoảng cuối mùa xuân năm 58) thì các trưởng lão trong Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem đã xác nhận với ông rằng, điều răn ấy đã được Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem viết trong thư gửi đến các Hội Thánh địa phương giữa vòng dân ngoại (Công Vụ Các Sứ Đồ 21:25). Đọc Tiếp →

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (18)

290 views

Điều Răn Mới của Đức Chúa Jesus Christ

Hãy Yêu Lẫn Nhau như Chúa Yêu Chúng Ta

 

Điều răn mới của Đức Chúa Jesus Christ là:

Ta ban cho các ngươi một điều răn mới: Các ngươi hãy yêu lẫn nhau. Như Ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy.” (Giăng 13:34).

Điều răn mới của Đức Chúa Jesus Christ đặc biệt dành riêng cho những ai đã tin nhận Tin Lành; bởi vì, chỉ có những ai đã tin nhận Tin Lành mới biết được Đức Chúa Jesus Christ đã yêu họ như thế nào, và mới có được tình yêu và năng lực đến từ Thiên Chúa, để họ biết yêu và có thể yêu lẫn nhau như Chúa đã yêu họ. Đức Chúa Jesus Christ gọi điều răn của Ngài là “điều răn mới,” để phân biệt với các điều răn cũ, là Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời.

Chúng ta đã biết: Giao Ước Mới thay thế Giao Ước Cũ nhưng không bỏ đi Giao Ước Cũ, mà là bao gồm Giao Ước Cũ với các điều khoản mới.

  • Trong Giao Ước Cũ, những ai vâng giữ Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời thì được Ngài nhận làm con dân của Ngài và ban phước cho; những ai vi phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời thì bị hình phạt theo luật pháp của Ngài.

  • Trong Giao Ước Mới, những ai vâng giữ Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời thì được Ngài nhận làm con dân của Ngài và ban phước cho, thêm vào đó, họ còn được Ngài tái sinh và ban cho năng lực để trở nên trọn vẹn như chính Ngài, để được sống đời đời trong vương quốc của Ngài; những ai vi phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời thì có được cơ hội thoát khỏi hình phạt theo luật pháp của Ngài, nhờ ăn năn tội và tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

Tương tự như vậy, điều răn mới của Đức Chúa Jesus Christ không thay thế Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời; nhưng yêu cầu con dân Chúa thể hiện tình yêu của chính Ngài mà họ đã nhận từ nơi Ngài; nghĩa là, ngoài việc vâng giữ Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, thì con dân Chúa còn phải thể hiện tình yêu của chính Đức Chúa Jesus Christ với nhau. Đọc Tiếp →

Hội Thánh – Phần 06 Chức Vụ Chăn Bầy

154 views

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

“Đức Chúa Trời đã lập trong Hội Thánh, thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là tiên tri, thứ ba là người dạy, kế đến người làm phép lạ, rồi người được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng” (I Cô-rinh-tô 12:28).

“Ấy chính Ngài đã cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm người giảng Tin Lành, một số làm người chăn và người dạy” (Ê-phê-sô 4:11).

Theo I Cô-rinh-tô 12:28 thì chức vụ thứ ba Đức Chúa Trời lập ra trong Hội Thánh, là chức vụ giảng dạy Lời Chúa. Còn Ê-phê-sô 4:11 thì nói rằng, có những người được Đức Chúa Jesus Christ cho “làm người chăn và người dạy.” Theo văn phạm thì mệnh đề “làm người chăn và người dạy,” là nói đến cùng một người nhưng làm hai công việc khác nhau: công việc chăn bầy và công việc dạy Đạo. Trong chương trước, chúng ta đã tìm hiểu về nhiệm vụ dạy Đạo cho người chưa biết Chúa, tức là nhiệm vụ rao giảng Tin Lành, và nhiệm vụ dạy Lời Chúa trong Hội Thánh. Trong chương này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về sự dạy Đạo của một người chăn bầy.

more

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (17)

223 views

Điều Răn Thứ Mười

Chớ Tham Muốn Những Gì Không Thuộc Về Mình

Điều răn thứ mười của Đức Chúa Trời là:

Ngươi chớ tham muốn nhà kẻ lân cận ngươi. Ngươi chớ tham muốn vợ kẻ lân cận ngươi, hoặc tôi trai, hoặc tớ gái, hoặc bò, hoặc lừa, hoặc bất cứ điều gì của kẻ lân cận ngươi.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:17).

Ngươi chớ tham muốn vợ kẻ lân cận ngươi. Ngươi chớ tham muốn nhà kẻ lân cận ngươi, hoặc ruộng, hoặc tôi trai, hoặc tớ gái, hoặc bò, hoặc lừa, hoặc bất cứ điều gì của kẻ lân cận ngươi.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:21).

Điều răn thứ mười của Đức Chúa Trời được chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:17 và được nhắc lại trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:21.

Điều răn thứ mười dạy chúng ta không được tham muốn những gì không thuộc về chúng ta.

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:17 không đề cập đến “ruộng” nhưng Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:21 thì có chữ “ruộng” và chữ “vợ” được đặt ở đầu câu. Chúng ta tin “Cả Thánh Kinh đều là bởi Thiên Chúa hà hơi” (II Ti-mô-thê 3:16), nghĩa là từng chữ trong Thánh Kinh đều là do Đức Thánh Linh thần cảm các tôi tớ của Chúa viết ra. Như vậy, không thể có sự sai lầm hoặc mâu thuẫn trong Thánh Kinh. Vậy, chúng ta phải hiểu như thế nào khi gặp những chi tiết khác nhau thuộc hai hay nhiều phân đoạn trong Thánh Kinh khi chúng cùng đề cập đến một sự kiện? Đọc Tiếp →

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (16)

167 views

Điều Răn Thứ Chín

Chớ Nói Chứng Dối

Điều răn thứ chín của Đức Chúa Trời là:

Ngươi chớ nói chứng dối, nghịch kẻ lân cận ngươi.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:16).

Điều răn thứ chín của Đức Chúa Trời được chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:16 và được nhắc lại trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:20.

Điều răn thứ chín dạy chúng ta không được nói chứng dối. Nói chứng dối là một phương diện của sự nói dối.

Tội nói dối có lẽ là tội có nhiều người phạm nhất với số lần phạm cũng nhiều nhất. Tội nói dối cũng xưa như lịch sử của loài người. Thánh Kinh cho chúng ta biết, loài người đã đi vào bất hạnh ngay từ buổi đầu sáng thế, bởi một lời nói dối của Sa-tan. Điều răn thứ chín cấm loài người nói chứng dối nghịch kẻ lân cận mình, không phải chỉ cấm việc nói dối khi làm chứng về người khác trong một phiên tòa, mà là áp dụng cho mỗi lời nói của chúng ta về người khác trong mọi nơi, mọi lúc. Khi chúng ta nói về một người nào đó, dù là nói trong tòa án hay ngoài tòa án, là chúng ta làm chứng về người ấy; vì thế, nếu chúng ta nói một điều gì không thật về người ấy là chúng ta đã nói chứng dối nghịch người ấy. Đọc Tiếp →

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (15)

141 views

Điều Răn Thứ Tám

Chớ Trộm Cắp

Điều răn thứ tám của Đức Chúa Trời là:

Ngươi chớ trộm cắp.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:15).

Điều răn thứ tám của Đức Chúa Trời được chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:15 và được nhắc lại trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:19.

Điều răn thứ tám dạy chúng ta không được trộm cắp.

Trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ của Thánh Kinh thì điều răn thứ tám là: “Ngươi chớ trộm cắp.” Bản Dịch Truyền Thống dịch là: “Ngươi chớ trộm cướp” thì không được đúng ý, bởi vì “trộm cắp” khác với “trộm cướp.”

“Trộm cắp” là hành động lén lút chiếm đoạt tài sản của người khác; gọi là “trộm” khi hành động chiếm đoạt xảy ra lúc chủ nhân ngủ mê hoặc vắng mặt; gọi là “cắp” khi chủ nhân có mặt nhưng lơ đễnh hoặc bị làm cho mất cảnh giác. Nếu công khai dùng sức mạnh hoặc đe dọa bằng vũ khí hay quyền thế để chiếm đoạt tài sản của người khác thì gọi là “cướp.” Vậy, “trộm cắp” là từ ngữ gọi riêng các hành động lén lút còn “trộm cướp” là từ ngữ gọi chung các hành động lén lút lẫn công khai dùng sức mạnh hay thế lực để chiếm đoạt tài sản của người khác. Đọc Tiếp →

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (14)

138 views

Điều Răn Thứ Bảy

Chớ Ngoại Tình

Điều răn thứ bảy của Đức Chúa Trời là:

Ngươi chớ ngoại tình.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14).

Điều răn thứ bảy của Đức Chúa Trời được chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14 và được nhắc lại trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:18.

Điều răn thứ bảy dạy chúng ta không được phạm tội ngoại tình. Mọi sinh hoạt tính dục phải ở trong quan hệ hôn nhân. Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống dịch là: “Ngươi chớ phạm tội tà dâm.” Nhưng “tà dâm” và “ngoại tình” có nghĩa khác nhau. Ngoại tình là một trong các hình thức của “tà dâm.” Điều răn thứ bảy dịch cho đúng với nguyên ngữ Hê-bơ-rơ của Thánh Kinh, thì phải là: “Ngươi chớ ngoại tình.”

Trước hết, chúng ta cần ghi nhớ: “bản tính dâm” hay “bản năng tính dục” không phải là điều xấu xa, tội lỗi. Thiên Chúa dựng nên loài người có nam, có nữ và ban cho loài người bản năng tính dục. Bản năng tính dục cần thiết cho việc lưu truyền dòng giống và đem lại những cảm giác vui thích trong mối quan hệ vợ chồng. Bản năng tính dục cũng như bao nhiêu bản năng khác của loài người, nếu được thể hiện đúng thì sẽ đem lại phước hạnh và ích lợi, nếu thể hiện sai thì sẽ đem lại đau khổ và thiệt hại. Sự thể hiện bản năng tính dục theo thánh ý của Thiên Chúa được gọi là “chính dâm.” Tất cả những sự thể hiện bản năng tính dục nghịch lại thánh ý của Thiên Chúa được gọi chung là “tà dâm.” Chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa chi tiết của “tà dâm” khi chúng ta học đến Điều Răn Nên Thánh của Đức Thánh Linh. Đọc Tiếp →

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (13)

119 views

Phụ Lục: Án Tử Hình Trong Thánh Kinh

Dưới đây là những câu Thánh Kinh nói đến các tội bị Thiên Chúa lên án chết:

Vi phạm nơi thánh: “Ngươi hãy phân định giới hạn cho dân sự ở chung quanh núi, và dặn rằng: Hãy giữ mình đừng leo lên núi, hoặc đụng đến chân; bất cứ kẻ nào đụng đến thì sẽ bị xử tử.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:12). “Khi nào Đền Tạm dời chỗ, thì người Lê-vi sẽ tháo dỡ nó; khi nào Đền Tạm dừng lại, thì họ sẽ dựng nó lên; còn người ngoại đến gần sẽ bị xử tử.” (Dân Số Ký 1:51). “Vậy, ngươi sẽ lập A-rôn và các con trai người, để làm chức tế lễ; người ngoại đến gần sẽ bị xử tử.” (Dân Số Ký 3:10). “Những người đóng trại trước Đền Tạm về phía đông, tức trước hội mạc về phía mặt trời mọc, là Môi-se, A-rôn và các con trai người, có chức phận săn sóc nơi thánh thế cho dân I-sơ-ra-ên. Người ngoại đến gần sẽ bị xử tử.” (Dân Số Ký 3:38). “Nhưng ngươi và các con trai ngươi phải kỹ lưỡng lo cho xong chức tế lễ, quản trị các điều gì thuộc về bàn thờ, và vật gì ở phía trong màn; các ngươi phải làm việc mình tại đó. Chức tế lễ của các ngươi là một việc Ta phong cho như một của ban: người ngoại nào đến gần sẽ bị xử tử.” (Dân Số Ký 18:7). Đọc Tiếp →

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (12)

141 views

Điều Răn Thứ Sáu

Chớ Phạm Tội Giết Người

Điều răn thứ sáu của Đức Chúa Trời là:

Ngươi chớ phạm tội giết người.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13).

Điều răn thứ sáu của Đức Chúa Trời được chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13 và được nhắc lại trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:17.

Điều răn thứ sáu dạy chúng ta không được phạm tội giết người. Điều răn này không hề ngăn cấm chúng ta giết kẻ ác để tự vệ, giết kẻ thù trong chiến tranh, hoặc thi hành án tử hình đối với những kẻ phạm tội giết người.

Từ ngữ “giết người” trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ là “ratsach” (H7523) /ra-sác/ [1] có nghĩa chính là “bẻ, đập, đâm, đánh, chà nát một cách hung bạo,” và có nghĩa:

  • Giết người: vô tình (lỡ tay, gây ra tai nạn chết người) hoặc cố ý (giết để trả thù, giết vì giận ghét, giết mướn).

  • Bạo sát (người hoặc thú), giết một sinh vật cách dã man, hung bạo.

Giết người là một hành động vô cùng nghiêm trọng. Không phải là một sự tình cờ khi nghĩa đen của động từ giết người trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là: đập tan nát thành những mảnh vụn. Một vật đã bị đập tan nát thành những mảnh vụn là một vật đã hoàn toàn bị hủy diệt, không thể phục hồi. Giết người không chỉ đơn giản là hủy diệt sự sống của một người mà còn là hủy diệt hình ảnh của Đức Chúa Trời trong người đó (Sáng Thế Ký 1:27; 9:6). Đọc Tiếp →

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (11)

146 views

Điều Răn Thứ Năm

Hãy Hiếu Kính Cha Mẹ

Điều răn thứ năm của Đức Chúa Trời là:

Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, để những ngày của ngươi được dài ra trên vùng đất mà Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi ban cho.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12).

Điều răn thứ năm của Đức Chúa Trời được chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12 và được nhắc lại trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:16.

Điều răn thứ năm dạy chúng ta phải hiếu kính cha mẹ và là điều răn duy nhất có lời hứa kèm theo.

Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại, là mười mệnh lệnh của Ngài về mối quan hệ giữa loài người với Đức Chúa Trời và giữa loài người với nhau. Trong mối quan hệ giữa loài người với Đức Chúa Trời, loài người phải tôn kính Ngài trên hết mọi sự, và thờ phượng chỉ một mình Ngài mà thôi. Trong mối quan hệ giữa loài người với nhau, loài người phải tôn trọng và yêu thương lẫn nhau. Đọc Tiếp →

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (10)

289 views

Điều Răn Thứ Tư

Tôn Thánh Ngày Thứ Bảy Làm Ngày Sa-bát

Điều răn thứ tư của Đức Chúa Trời là:

Hãy nhớ ngày Sa-bát. Hãy thánh hóa nó. Ngươi hãy lao động và làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày Thứ Bảy là ngày Sa-bát của Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi; ngươi sẽ không làm công việc gì: ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, và súc vật của ngươi, hoặc khách ở trong các cửa của ngươi. Vì trong sáu ngày, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã dựng nên các tầng trời và trái đất, biển và muôn vật. Ngài nghỉ vào ngày Thứ Bảy. Vậy nên, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã ban phước cho ngày Sa-bát và thánh hóa nó.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11).

Điều răn thứ tư của Đức Chúa Trời được chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11 và được nhắc lại trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:12-15.

Điều răn thứ tư dạy chúng ta phải nhớ đến ngày Sa-bát và phải thánh hóa ngày ấy. Đây là điều răn thường bị con dân Chúa vi phạm nhất. Đọc Tiếp →

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (09)

171 views

Điển Hình Về Sự Con Dân Chúa

Lấy Danh Chúa Làm Chơi

 

Đừng làm ô danh thánh Ta, thì Ta sẽ được tôn thánh giữa dân I-sơ-ra-ên: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu làm cho các ngươi nên thánh.” (Lê-vi Ký 22:32).

Đức Chúa Jesus Christ dạy chúng ta rằng, mỗi khi cầu nguyện hãy nhân danh Ngài thì lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được nhậm:

Các ngươi nhân danh Ta mà cầu xin điều gì mặc dầu, Ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con. Nếu các ngươi nhân danh Ta xin điều gì, Ta sẽ làm cho.” (Giăng 14:13-14).

Ngài cũng ban cho chúng ta quyền dùng danh Ngài để trừ quỷ:

Và những dấu hiệu này sẽ theo những người tin: Trong danh Ta họ sẽ trừ những quỷ, họ sẽ nói những thứ tiếng mới…” (Mác 16:17).

Sứ đồ Phao-lô cũng dạy rằng hễ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu:

Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” (Rôma 10:13). Đọc Tiếp →

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (08)

258 views

Điều Răn Thứ Ba

Chớ Lấy Danh Thiên Chúa Làm Ra Vô Ích

Điều răn thứ ba của Đức Chúa Trời là:

Ngươi chớ lấy danh Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi mà làm ra vô ích, vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chẳng kể vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm ra vô ích.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:7).

Điều răn thứ ba của Đức Chúa Trời được chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:7 và được nhắc lại trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:11.

Điều răn thứ ba dạy chúng ta phải biết tôn kính danh Thiên Chúa, không được lạm dụng danh Thiên Chúa khiến cho danh Thiên Chúa bị xúc phạm, được nói ra một cách vô ích. Đọc Tiếp →

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (07)

150 views

Điều Răn Thứ Nhì

Chớ Làm Tượng

Chớ Thờ Phượng Tượng

Chớ Hầu Việc Tượng

Điều răn thứ nhì của Đức Chúa Trời là:

“Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, hoặc hình dạng nào trong các tầng trời, hoặc trong nơi đất thấp, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ thờ lạy chúng nó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì Ta là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi, là Thần hay ghen, phạt tội của tổ phụ trên con cháu đến đời thứ ba và đến đời thứ tư cho những kẻ ghét Ta; và làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến Ta và giữ các điều răn Ta.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-7).

Điều răn thứ nhì của Đức Chúa Trời được chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-7 và được nhắc lại trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:8-10.

Điều răn thứ nhì nghiêm cấm con dân Chúa ba điều sau đây: Không được làm tượng. Không được thờ lạy tượng. Không được hầu việc tượng. Đọc Tiếp →

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (06)

174 views

Điều Răn Thứ Nhất

Trung Tín với Thiên Chúa

Điều răn thứ nhất của Đức Chúa Trời là:

Ta là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi, Đấng đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ. Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-3).

Điều răn thứ nhất của Đức Chúa Trời được chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-3 và được nhắc lại trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:6-7.

Dân I-sơ-ra-ên được Môi-se nhận lệnh từ Thiên Chúa, dẫn họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô (Ai-cập), ra khỏi cuộc sống nô lệ, vào Thứ Năm, ngày 26, tháng Ba, năm 1446 TCN [1], nhằm ngày 15, tháng Một, năm 1 theo Lịch Thánh Kinh. Bốn mươi bảy ngày sau, vào Thứ Ba, ngày 12, tháng 5, năm 1446 TCN, nhằm ngày 3, tháng Ba, năm 1 theo Lịch Thánh Kinh, thì họ vào đến đồng vắng Si-na-i. Xuất Ê-díp-tô Ký 19:1 chép: Đọc Tiếp →

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (05)

143 views

Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời

Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời còn gọi là “mười lời giao ước” giữa Đức Chúa Trời và con dân của Ngài. Con dân của Đức Chúa Trời là bất cứ ai tin nhận Ngài và thờ phượng Ngài. Mặc dầu vào năm 1446 trước Công Nguyên, từ trên núi Si-na-i, Đức Chúa Trời phán truyền mười lời giao ước, tức Mười Điều Răn cho con dân Ngài (bao gồm dân I-sơ-ra-ên và các dân tộc khác cùng dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô), và chính Ngài ghi chép Mười Điều Răn ấy trên hai bảng đá; nhưng trước đó, Ngài đã bày tỏ cho loài người biết các điều răn của Ngài. Thánh Kinh ghi rõ, Áp-ra-ham, là tổ phụ của dân I-sơ-ra-ên, là một người vâng giữ các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời ít nhất là 430 năm trước khi các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời được ghi chép thành chữ: Đọc Tiếp →

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (04)

148 views

Điều Răn và Luật Pháp

Luật Pháp và Ân Điển

Thánh Kinh là Lời của Thiên Chúa, và Thánh Kinh ghi lại ý muốn, điều răn và luật pháp của Thiên Chúa dành cho loài người.

Ý muốn của Thiên Chúa là: Ngài muốn cho loài người được giống như Ngài, làm con của Ngài, và vui hưởng cơ nghiệp của Ngài cho đến đời đời. Để đạt được ơn phước ấy, loài người phải vâng theo một số quy luật do Thiên Chúa đặt ra, gọi là các điều răn của Thiên Chúa. Nếu ai vi phạm các điều răn của Thiên Chúa thì sẽ bị hình phạt theo luật pháp của Thiên Chúa. Đọc Tiếp →

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (03)

160 views

Thánh Kinh

Lời Hằng Sống của Thiên Chúa

Thánh Kinh, thường bị gọi sai là Kinh Thánh.

Tính từ “thánh” khi dùng cho Thiên Chúa có nghĩa là: trọn vẹn, không giống bất cứ ai, không giống bất cứ vật gì, không giống bất cứ sự gì; bởi vì chỉ một mình Thiên Chúa là tự có, có đến mãi mãi, và trọn vẹn. Khi được dùng cho người hay vật thì “thánh” có nghĩa là: thuộc về Thiên Chúa, hoặc đến từ Thiên Chúa, hoặc được dành riêng cho Thiên Chúa. Đọc Tiếp →

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (02)

168 views

Thiên Chúa

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu

Luật Pháp của Thiên Chúa

Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về tước hiệu “Thiên Chúa” và danh xưng “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” Đây là hai danh từ Hán Việt.

Người Việt chúng ta có cách viết và phát âm theo người Việt nhưng cũng có cách viết và phát âm theo cách của người Trung Quốc, gọi là Hán Việt, tức là tiếng Việt được phát âm và viết theo lối của người Hán. Người Hán là một sắc dân chính của Trung Quốc. Danh từ Hán được dùng để gọi người Trung Quốc thời xưa. Đọc Tiếp →