Nghe MP3 Bài Giảng Mới Mỗi Tuần

338 views

Đây là trang cập nhật mp3 bài giảng mỗi tuần vào mỗi ngày Thứ Hai. Xin bấm vào nút “play” ► trong các hình dưới đây, để nghe và bấm vào các nối mạng để đọc bài giảng viết và tải xuống các pdf bài viết hoặc mp3 âm thanh bài giảng.

18/02/2017 Chú Giải Cô-lô-se 1:21-29
Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời về Tin Lành và Hội Thánh
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-co-lo-se-1_21-29/

Đọc Tiếp →

Share This:

Thông Báo về Francis Hùng

7,691 views

Kính thưa quý bạn đọc,

Chúng tôi xin trân trọng thông báo rằng: Kể từ hôm nay, 19/05/2014, chúng tôi không còn thông công với Vương Hữu Hùng, tự Preacher Paul Vương, Phao Lô Vương, và Francis Hùng bởi vì người này đã công khai chối bỏ giáo lý Một Thiên Chúa Ba Ngôi [1]. Để biết thêm chi tiết, xin quý bạn đọc vào trang web này: http://www.paulvuong.com. Đọc Tiếp →

Share This:

Giới Thiệu Cùng Bạn Đọc

7,640 views

Banner_TimHieuThanhKinh

Share This:

Thơ: Ơn Chúa Jesus Quá Tuyệt Vời

37 views

ƠN CHÚA JESUS QUÁ TUYỆT VỜI

Ơn Chúa Jesus quá tuyệt vời
Ơn thiêng rộng tỏa khắp ngàn nơi
Ra đi từ chốn trời cao ấy
Đến chốn nhân gian để cứu đời

Ơn Chúa cao sâu thật tuyệt vời
Nhân gian chìm đắm khổ nào vơi
Treo thân thập giá Ngài mang hết
Tội lỗi muôn dân ở dưới trời

Ôi! Chúa Jesus của đất trời
Tình yêu của Chúa chẳng hề vơi
Cho dù trời đất không còn mãi
Chúa vẫn y nguyên chẳng đổi dời Đọc Tiếp →

Share This:

NGCHTK: Ga-la-ti 2:11-14

14 views

Tiếng việt: http://www.grace-jay.net/HocThanhKinh/ga-la-ti-2_11-14/

Huỳnh Christian Hồng Ân

11 Nhưng khi Phi-e-rơ đến thành An-ti-ốt, tôi có phản đối anh ấy tận mặt, bởi vì anh ấy đáng trách.

Đáng tiếc thay, có một sự xung đột giữa Sứ Đồ Phao-lô và Phi-e-rơ. “Phản đối Phi-e-rơ tận mặt” có nghĩa là Phao-lô nói ra sự phản đối của ông đối với thái độ của Phi-e-rơ. Điều Phi-e-rơ làm sẽ được bàn đến trong các câu kế tiếp, nhưng hãy biết chắc rằng, bổn phận của Phao-lô là sửa lỗi cho người anh em của ông, nếu người anh em ấy có làm điều gì sai. Trong thực tế, theo Ma-thi-ơ 18:15, chúng ta cũng được khích lệ để làm như Phao-lô đã làm, nếu chúng ta biết rằng, một trong các anh chị em trong Đấng Christ của chúng ta đang sai lầm. Nếu người ấy lắng nghe và tự sửa mình, thì chúng ta có lại được một người anh em hay chị em; nếu không, thì chúng ta bị mất một người anh em hay chị em. Sửa lỗi các Cơ-đốc nhân khác là giúp họ, chứ không phải làm cho họ bị ngượng hay chống nghịch họ. Phao-lô dứt khoác và chắc chắn về những gì mà ông phải nói với Phi-e-rơ. Ông đã làm điều mà ông phải làm để cứu Phi-e-rơ và Hội Thánh ra khỏi sự sai trái càng hơn. Bấm vào đây để đọc tiếp


Tiếng Anh: http://www.grace-jay.net/BibleStudy/galatians-211-14/

Grace Christian Huynh

11 But when Peter came to Antioch, I withstood him to his face, because he was to be blamed.

Regrettably, there was a conflict between the apostles Paul and Peter. To “withstood him to his face” means that Paul expressed his opposition to Peter’s behavior. What Peter did will be discussed in the next verses, but make no mistake that it is Paul’s obligation to correct his brother if the brother did any wrongdoing. In fact, we, too, are encouraged to do as Paul did if we knew that one of our brothers or sisters in Christ was in the wrong according to Matthew 18:15. If that person listens and corrects himself or herself, we have gained back a brother or sister, but if not, then we have lost a brother or sister. To correct other Christians is to help them, not to embarrass or to turn against them. Paul was cut and dry about what he had to say to Peter. He did what he had to do in order to save Peter and the Church from further wrongdoing. Continue reading

Share This:

Thơ: Chúa Đang Kêu Gọi Hội Thánh

330 views

CHÚA ĐANG KÊU GỌI HỘI THÁNH

         Chúa đang kêu gọi muôn người
Đã tin nhận Chúa cùng vui hát mừng
         Sống trong ân điển không ngưng
Vâng theo Lời Chúa, lòng chung hát hòa

        Âm vang lời Chúa thiết tha
Ngày Chúa trở lại sẽ là không lâu
        Cùng nhau ta hãy nguyện cầu
Cho ngày Đấng Christ mau mau tái hồi

       Chúa đang kêu gọi khắp nơi
Bầy chiên của Chúa theo lời Thánh Kinh
       Giữ cho nếp sống hiển vinh
Đối nhân, xử thế chân tình yêu thương

       Mai sau về chốn thiên đường
Là nơi sắm sẵn quê hương của mình
      Đó là đáp tạ ân tình
Jesus Thiên Chúa hy sinh cứu đời

Huỳnh Christian Timothy
07/02/2017

Họa theo bài thơ “Tiếng Thơ kêu Gọi Mọi Người” dưới đây của Bà Trần Thị Thi, Cà-mau, Việt Nam.

Đọc Tiếp →

Share This:

Hỏi & Đáp: Làm Giàu

1,328 views

HỎI:

Con xin kính chào chú Tim!
Chú ơi, chú cho con hỏi nếu một con dân Chúa muốn làm giàu là đã phạm tội rồi phải không thưa chú?
Có một anh chị em nói rằng con dân Chúa có thể làm giàu một cách chính đáng là đúng hay sai?
Trong trường hợp tiền lương hiện tại của mình chỉ đủ ăn đủ mặc cho bản thân mình nhưng mình muốn đặt ra mục tiêu trong những tháng sắp tới có được mức lương cao hơn bằng việc nỗ lực làm việc để mình có thêm tiền giúp đỡ anh chị em của mình thì suy nghĩ đó có đúng không ạ?
Xin chú Tim trả lời giúp con. Con xin cám ơn chú!

Đọc Tiếp →

Share This:

Hỏi & Đáp: Thánh Ca và Nhạc Đời

155 views

HỎI:

Con dân Chúa có nên đặt lời thánh ca cho các bài nhạc đời để hát tôn vinh Chúa hay không?

ĐÁP:

Xuất Ê-díp-tô Ký ghi lại câu chuyện dân I-sơ-ra-ên được Đức Chúa Trời cứu ra khỏi xứ Ê-díp-tô và Đức Chúa Trời truyền cho họ hỏi xin các loại vàng bạc, quần áo của dân Ê-díp-tô.
Quần áo ấy được dân I-sơ-ra-ên sử dụng trong suốt 40 năm lang thang trong đồng vắng. Vàng bạc ấy ngoài một phần được dùng cách sai lầm trong việc đúc tượng một con bò con để qua đó thờ phượng Chúa, thì phần lớn được dùng vào việc xây dựng đền tạm để thờ phượng Chúa theo lệnh truyền của Chúa.

Điều quan trọng hơn hết là chính thân thể xác thịt của chúng ta đã từng đắm chìm trong tội lỗi, làm ra những sự gớm ghiếc trước Chúa, nhưng nay lại được chính Thiên Chúa dùng làm nơi ngự của Ngài, nơi danh Ngài được tôn cao và sự vinh quang của Ngài được chiếu sáng trong thế gian. Đọc Tiếp →

Share This:

NGCHTK – Ga-la-ti 2:1-10

51 views

Ga-la-ti 2:1-10

Tiếng Việt: http://www.grace-jay.net/HocThanhKinh/ga-la-ti-2_1-10/

Mười bốn năm sau lần đầu tiên Phao-lô gặp gỡ Phi-e-rơ, ông cùng với Ba-na-ba và Tít lại đến Giê-ru-sa-lem. Lý do họ đến Giê-ru-sa-lem là vì họ muốn trình bày đề tài về sự cắt bì với Hội Thánh tại đó. Những người xứ Giu-đê từ Giê-ru-sa-lem trước đó đã dạy cho các Hội Thánh tại Ga-la-ti rằng, sự cắt bì là một phần cần thiết cho sự cứu rỗi; chỉ có những người chịu cắt bì mới được cứu. Tuy nhiên, Phao-lô biết lẽ thật là: sự cắt bì không cần thiết cho sự cứu rỗi. Vì vậy, Phao-lô và Ba-na-ba cảm thấy rất nghiêm trọng phải đi đến Giê-ru-sa-lem, để xóa tan sự giảng dạy không đúng bởi những người xứ Giu-đê, hoặc ít ra, để làm sáng tỏ Tin Lành chân thật.

Tiếng Anh: http://www.grace-jay.net/BibleStudy/galatians-2_1-14/

Fourteen years after Paul’s first meeting with Peter, he, Barnabas, and Titus went to Jerusalem. The reason why they went to Jerusalem was because they wanted to address the topic of circumcision with the Church there. Judeans from Jerusalem previously taught the churches in Galatia that circumcision was a necessary component to salvation. Only the circumcised could be saved. However, Paul knew the truth: circumcision was not necessary in order to be saved. Therefore, Paul and Barnabas felt it critical to go to Jerusalem in order to dispel the inaccuracies taught by the Judeans or at least clarify the true Gospel.

Share This:

Karaoke: Hôm Nay Đây Tôi Biết Jesus

38 views

Tải xuống pdf lời bài hát và nhạc đệm tại đây:
http://thanhca.timhieutinlanh.net/hom-nay-day-toi-biet-jesus/

Tải xuống video karaoke này tại đây:
https://od.lk/d/MV8xNDk3Mzg5MDlf/HomNayDayToiBietJesus%28BangBang%29.mp4

Share This:

Karaoke: Thiên Chúa Tình Yêu

38 views

Tải xuống pdf lời bài hát và nhạc đệm tại đây:
http://thanhca.timhieutinlanh.net/thien-chua-tinh-yeu/

Tải xuống video karaoke này tại đây:
https://od.lk/d/MV8xNDk3Mjk4MThf/ThienChuaTinhYeu.mp4

Share This:

Karaoke: Khúc Ca Kính Dâng Chúa

40 views

Tải xuống pdf lời bài hát và nhạc đệm tại đây:
http://thanhca.timhieutinlanh.net/khuc-ca-kinh-dang-chua/

Tải xuống video karaoke này tại đây:
https://od.lk/d/MV8xNDk3MTM4MjNf/KhucCaKinhDangChua.mp4

Share This:

Karaoke: Chúa Vẫn Yêu Tôi Không Thôi

48 views

Tải xuống pdf lời bài hát và nhạc đệm tại đây:
http://thanhca.timhieutinlanh.net/chua-van-yeu-toi-khong-thoi/

Tải xuống video karaoke này tại đây:
https://od.lk/d/MV8xNDk2ODUyMDRf/ChuaVanYeuToiKhongThoi.mp4

Share This:

Thánh Ca: Hôm Nay Đây Tôi Biết Jesus

51 views

Hôm Nay Đây Tôi Biết Jesus
Nhạc Ngoại Quốc: Bang Bang
Lời Việt: Huỳnh Christian Timothy
14/01/2017

Tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh):
https://od.lk/d/MV8xNDk1NjE5MTlf/HomNayDayToiBietJesus_Priscilla.mp3

 

Khi xưa tôi đâu biết Jesus
Tâm linh tôi đâu biết an vui
Tôi miên man năm tháng lang thang
Bao đau thương ôi bước chân hoang… đó đây

Ai có hay chăng… Trái tim
tôi đã cô đơn… Ước mong
năm tháng an vui… Trong tôi
bao nỗi bâng khuâng mong chờ

Khi lang thang trong chốn nhân gian
Bao cơn vui như giấc mơ tan
Trôi theo nhau bao tháng năm hoang
Cho tôi luôn lo lắng hoang mang… Phút giây

tôi phải ra đi… đến nơi
thế giới bên kia… Có chăng
ai đó cho tôi… an vui
Thôi nỗi bâng khuâng mong chờ

Bao năm qua tôi vẫn không thôi
Mơ an vui sẽ đến cho tôi
Yêu thương thay gian dối lên ngôi
Cho trong tôi thôi hết đơn côi

Hôm nay đây tôi biết Jesus
Tâm linh tôi nay có an vui
Tôi ca vang linh khúc hân hoan
Jesus yêu tôi mãi không thôi… thiết tha

Đây trái tim tôi… Kính dâng
lên Chúa Jesus… Chúa tôi
Ơn Chúa cao sâu… yêu tôi
Tôi sẽ không quên bao giờ

Nay tôi đi ra chốn nhân gian
Gieo yêu thương trong nỗi hân hoan
Mong muôn dân tin Chúa Jesus
Thôi đau thương ai nấy an vui… đó đây

Ôi! Chúa Jesus… cứu tôi
Mang đến trong tôi… phước ân
Ơn Chúa cao sâu… yêu tôi
Tôi sẽ không quên bao giờ

Hôm nay đây tôi biết Jesus
Tâm linh tôi nay có an vui
Tôi ca vang linh khúc hân hoan
Jesus yêu tôi mãi không thôi… thiết tha

Đây trái tim tôi… Kính dâng
lên Chúa Jesus… Chúa tôi
Ơn Chúa cao sâu… yêu tôi
Tôi sẽ không quên bao giờ

Ơn yêu thương tôi vẫn ghi sâu
Khi an vui đã đến trong tôi
Khi yêu thương nhân ái lên ngôi
Tâm linh tôi thôi hết đơn côi

Nay tôi đi ra chốn nhân gian
Gieo yêu thương trong nỗi hân hoan
Mong muôn dân tin Chúa Jesus
Thôi đau thương ai nấy an vui… đó đây

Ôi! Chúa Jesus… cứu tôi
Mang đến trong tôi… phước ân
Ơn Chúa cao sâu… yêu tôi
Tôi sẽ… không… quên… bao… giờ

Đọc Tiếp →

Share This:

Những Sự Cám Dỗ và Thử Thách

71 views

Tiếng Việt – bấm vào nối mạng dưới đây để đọc tiếp:
http://www.vi.grace-jay.net/nhung-su-cam-do-va-thu-thach/

Những sự cám dỗ là những hoàn cảnh hay ý tưởng cố cài bẫy chúng ta vào trong sự phạm những hành động tội lỗi. Những sự thử thách là những sự thử nghiệm hay những sự cám dỗ mà Đức Chúa Trời cho phép chúng ta đối diện, để chúng ta thể hiện sức mạnh thuộc linh của chúng ta và làm vững mạnh đức tin của chúng ta trong Thiên Chúa.

English – click the following link to continue your reading:
http://www.grace-jay.net/temptations-and-trials/

Temptations are situations or thoughts that try to trap us into committing sinful acts. Trials are tests, or temptations that God allows us to face in order for us to show our spiritual strength and to strengthen our faith in God.

Share This:

Đối Diện Sự Cám Dỗ

69 views

Tiếng Việt – bấm vào nối mạng dưới đây để đọc tiếp:
http://www.vi.grace-jay.net/doi-dien-su-cam-do/

Suốt trong đời sống của chúng ta, chúng ta sẽ kinh nghiệm rất nhiều sự cám dỗ. Những sự cám dỗ được dùng để thử nghiệm đức tin của chúng ta. Ma quỷ cám dỗ chúng ta để chứng minh với Đức Chúa Trời rằng, đức tin của chúng ta là yếu đuối. Đức Chúa Trời cho phép chúng ta bị cám dỗ để chúng ta biết và thể hiện đức tin của chúng ta. Đức Chúa Trời là công chính, vì thế Ngài không để cho chúng ta kinh nghiệm một sự cám dỗ nào mà chúng ta không thể vượt qua. Tuy nhiên, Sa-tan muốn chúng ta thất bại, vì thế nó sẽ cám dỗ chúng ta.

English – click the following link to continue your reading:
http://www.grace-jay.net/facing-temptation/

Throughout our lives, we will experience a multitude of temptations. Temptations are used to test our faith. Devils tempt us in order to prove to God that our faith is weak. God allows us to be tempted in order for us to know and show our faith. God is righteous, so He would not let us experience a temptation that was impossible for us to overcome. However, Satan wants us to fail, so he will tempt us.

Share This:

Thánh Ca: Thiên Chúa Tình Yêu

58 views

Thiên Chúa Tình Yêu
Nhạc Ngoại Quốc: Love Story
Lời Việt: Pastor Huỳnh Christian Timothy
14/01/2017

Tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh):
https://od.lk/d/MV8xNDkzMTI3NTdf/ThienChuaTinhYeu%28LoveStory%29_Priscilla.mp3

Chúa là tình thắm thiết
Là tình quá lớn không thể lấy gì để mà ví sánh
Là tình thánh khiết bao tháng năm dài tình còn mãi mãi
Là tình khắn khít yêu đến muôn đời tình dành cho tôi
Ôi biết nói gì?

Chúa đành lòng giáng thế
Làm người giữa chốn đen tối dương trần… Ngài tìm đến với
Loài người dối trá gian ác ô tội mà Ngài chết thế
Tình Ngài đã cứu bao thế nhân vì tình ngài quá lớn
Tình luôn đầy kín
Tình yêu còn mãi
Dù có ngàn chuyện mai sau tình vẫn còn nguyên
Tình cứ ngập tràn mênh mông
Tình mãi trào dâng
Lan khắp hồn tôi
Quên hết một đời tăm tối
Lòng thôi hết cô đơn
Khi đã gặp Ngài
Còn gì là khóc than!
Chúa yêu tôi vô cùng
Thiên Chúa tình yêu
Đọc Tiếp →

Share This:

Năm Mới Thử Thách Mới

245 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Năm Mới Thử Thách Mới

  • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Cách nay hơn 4,000 năm, có một người sống một đời sống trọn vẹn và ngay thẳng, đẹp lòng Thiên Chúa. Ông kính sợ Thiên Chúa, lánh khỏi điều ác, được chính Ngài làm chứng tốt cho trước các thiên sứ và Sa-tan. Người ấy là ông Gióp. Câu chuyện về sự Sa-tan cám dỗ ông, Thiên Chúa thử thách ông đã được chính ông ghi lại một cách sống động trong sách Gióp. Giữa cơn hoạn nạn lớn, ông đã cầu hỏi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu như sau:

Loài người là gì mà Ngài làm cho cao trọng? Mà Ngài đặt lòng Ngài trên nó? Mà Ngài viếng thăm mỗi sáng sớm, và thử thách từng khoảnh khắc?” (Gióp 7:17-18).

Lời cầu hỏi của Gióp nêu lên bốn lẽ thật quan trọng:

Đọc Tiếp →

Share This:

Hỏi & Đáp: Thời Gian

155 views

Hỏi:

Chú Tim ơi, thời gian được xem như là đại lượng bất biến duy nhất còn tồn tại song hành với tình yêu, tình yêu Thiên Chúa, với Chúa, có phải vậy không thưa chú, và cho con hỏi là: Con vẫn chưa hiểu về thời gian, cách tính lịch âm dương, ngày tháng năm, tuần, rồi năm trước công nguyên, sau công nguyên,…được hiểu thật đúng theo Thánh Kinh là như thế nào. Tạo sao lại có 12 tháng, con số 12 có ý nghĩa gì theo Thánh Kinh, rồi 1 tháng lại có 30 ngày, rồi lại còn có lịch Do Thái, lịch Thánh Kinh nghĩa là sao ạ, rồi phân 4 mùa, mỗi mùa lại có 3 tháng, những con số 4, 3 này nghĩa là sao ạ, chúng có liên quan gì đến Thánh Kinh không ạ, rồi lại một năm có 365 ngày, mỗi ngày 24 giờ, mỗi giờ 60 phút, mỗi phút 60 giây,..mỗi 7 ngày một tuần thì con rõ rồi,…còn các con số kia có liên quan gì đến Thánh Kinh không ạ,…Tại sao người ta gọi mồng một tháng một là tết, căn cứ đâu mà xác định chúng là 1 ngày đầu tiên và cuối cùng của năm, căn cứ đâu mà xác định năm nhất,…2017,..Tất cả này đều đến bởi Chúa hay có cả do con người tự ý quy định thưa chú.

Dạ, con xin chú giải thích kỹ cho con hiểu đúng Lẽ Thật về chúng. Con tạ ơn Chúa và con cảm ơn chú ạ.

Trong danh Đức Chúa Jesus.

Đáp:

Để có thể giải đáp các câu hỏi của con một cách đầy đủ thì cần phải viết thành một cuốn sách. Nhưng điều quan trọng là chú không biết đủ để trả lời cho con.

Hiện nay, loài người vẫn chưa có sự hiểu biết đủ về Thiên Chúa, ánh sáng, không gian, thời gian, sự sống…

Chú chỉ hiểu một cách rất giới hạn như sau: Đọc Tiếp →

Share This:

Hỏi & Đáp: Sự Cất Lên của Hội Thánh

90 views

HỎI:

Chú Tim thân mến, theo như con tìm hiểu trên Internet con thấy nhiều người họ phủ nhận việc hội thánh cất lên trước cơn đại nạn. Họ cho rằng hội thánh chỉ được cất lên sau cơn đại nạn , họ lý luận rằng:” Hội thánh được cất lên trước cơn đại nạn thì antichrist bắt bớ ai nữa”. Chú Tim cho con ý kiến về vấn đề này ạ.

ĐÁP:

Ma quỷ vẫn dùng các giáo hội, giáo phái và những người mạo nhận là con dân Chúa để phủ nhận nhiều lẽ thật của Thánh Kinh. Việc của chúng ta là cẩn thận đọc Lời Chúa để làm theo. Khi con đọc suốt Thánh Kinh từ đầu đến cuối thì con sẽ nhận biết ngay những sự giảng dạy tà giáo.

Sau cơn đại nạn thì Đức Chúa Jesus Christ đã ở trên đất và thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm, thì cần gì phải cất Hội Thánh ra khỏi thế gian? Hơn nữa, Lễ Cưới Chiên Con, tức là sự kết hiệp mầu nhiệm của Đấng Christ và Hội Thánh được diễn ra ở trên trời, trước khi Đấng Christ cùng Hội Thánh giáng lâm trên đất để tiêu diệt thế lực của AntiChrist (Khải Huyền 19).

1. Thánh Kinh đã dùng sự cất lên của Hê-nóc để tiêu biểu cho sự Hội Thánh sẽ được cất lên trước khi sự đoán phạt toàn thế gian xảy ra, ứng với lời hứa của Đức Chúa Jesus Christ trong Khải Huyền 3:10:

“Vì ngươi đã giữ lời của sự nhẫn nại Ta, Ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách là giờ sẽ đến trên mọi người trong thế gian, để thử nghiệm những kẻ ở trên đất.”

Từ sau Cơn Lụt Lớn chỉ có một cơn thử thách sẽ đến trên mọi người trong thế gian là cơn thử thách bảy năm đại nạn của Kỳ Tận Thế. Vì thế, chắc chắn những con dân Chúa trung tín sẽ được Chúa cất ra khỏi thế gian trước kỳ đại nạn.

2. Thánh Kinh đã dùng sự giải cứu gia đình Nô-ê để tiêu biểu cho sự những người tin Chúa trong cơn đại nạn sẽ được cứu qua cơn đại nạn.

Giữa bảy năm đại nạn có thiên sứ bay giữa trời, rao truyền Tin Lành cho muôn dân, muôn nước, muôn tiếng nói (Khải Huyền 14:6).

Trong bảy năm đại nạn vẫn có những người tin Chúa và số người tin Chúa sẽ nhiều vô cùng. Thánh Kinh gọi đó là cơn mưa cuối mùa. Trong số người tin Chúa ấy có những người trong Hội Thánh bị bỏ lại vì không sẵn sàng để ra đi với Chúa trong ngày Chúa đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

Con hãy dùng thì giờ đọc Thánh Kinh mỗi ngày cho đến khi đọc xong hết một lượt toàn Thánh Kinh. Con hãy vào kytanthe.net để đọc và nghe các bài giảng về Kỳ Tận Thế và chú giải sách Khải Huyền.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy

Đọc Tiếp →

Share This:

Những Ngày Sau Cùng

93 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Những Ngày Sau Cùng

  • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Vào khoảng giữa thế kỷ 20, khi cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nổ, thì sự tận thế được tiên tri trong Thánh Kinh cũng bắt đầu được nói đến nhiều trong các câu chuyện thường ngày. Trong mọi dân tộc, không riêng gì con dân Chúa mà cả những người không tin Chúa cũng rất quen thuộc với nhóm chữ: “những ngày sau cùng”. Nhiều người hiểu rằng, những ngày sau cùng là khoảng thời gian gần kề sự tận thế. Hiểu như vậy chỉ đúng một phần. Bởi vì, theo Thánh Kinh, khoảng thời gian gần kề sự tận thế không phải chỉ kéo dài trong vài năm, hay vài chục năm, hay thậm chí vài trăm năm, mà là trên hai ngàn năm. Ngoài ra, thuật ngữ “những ngày sau cùng” của Thánh Kinh còn bao gồm thời kỳ tận thế, kéo dài suốt bảy năm, còn gọi là thời bảy năm đại nạn, và thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm. Tính từ “sau cùng” được dùng để chỉ thời kỳ cuối cùng trong lịch sử của loài người và cũng là thời kỳ cuối cùng trong chương trình của Đức Chúa Trời đối với loài người trong đời này.

Thuật ngữ “những ngày sau cùng” được dùng trong Thánh Kinh bao gồm một khoảng thời gian kéo dài trên ba ngàn năm. Thời khoảng ấy bắt đầu từ khi Ngôi Lời nhập thế làm người và kết thúc với sự phán xét chung cuộc những người không tin Chúa. Liền sau đó là Vương Quốc Đời Đời trong trời mới đất mới.

Bấm vào nối mạng sau đây để đọc tiếp và nghe mp3 bài giảng: http://kytanthe.net/?p=491

Share This:

Thánh Ca: Khúc Ca Kính Dâng Chúa

71 views

Khúc Ca Kính Dâng Chúa
Nhạc ngoại quốc: Love is Blue
Lời Việt: Pastor Huỳnh Christian Timothy
11/01/2017

Tải xuống PDF lời bài hát: https://od.lk/f/NV85OTIwNDQwMF8
Tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla – Mỹ Linh: https://od.lk/d/MV8xNDg5NzQwOThf/KhuccaKinhDangChua_Priscilla.mp3

Lời 1

Tiếng ca vang trong tâm hồn
Dội vang hồn tôi khúc ca kính dâng Ngài
Đấng yêu thương tôi vô cùng
Lìa ngôi trời cao ra đi Ngài tìm tôi

Chúa yêu thương tôi vô cùng
Từ bao ngàn năm giáng sinh chốn dương trần
Kiếm tôi đem tôi quay về
Ngài ban bình an trong lòng người Ngài yêu.

Nguyện lòng con yêu Ngài thật thiết tha
Tình thắm nồng tình say sưa ngát ngàn hương

Chúa ơi! Con yêu thương Ngài
Đời con từ nay kính dâng Chúa trên trời
Tháng năm con đi theo Ngài
Đường đi dù xa con không hề dừng chân

Đọc Tiếp →

Share This:

Hỏi & Đáp: Sự Chữa Lành Trong Các Giáo Hội

102 views

HỎI:

Chú Tim ơi, con có điều thắc mắc:
Những hội thánh không tuân giữ đầy đủ điều răn của Thiên Chúa nhưng họ vẫn được chữa lành khỏi phần xác và hồn (hết đau bệnh, biến đổi thành con người mới và trở nên hiền hòa hay ý thức được tội lỗi hơn, v.v) như vậy có phải Chúa ở cùng họ, vẫn thương xót mà đoái nhìn đến họ không thưa chú hay là do một thế lực khác vậy thưa chú?

ĐÁP:

Những người tin Chúa qua các giáo hội và sinh hoạt trong các giáo hội vẫn được cứu nếu họ thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Chúa. Nhưng sau đó có được tiếp tục ở trong sự cứu rỗi hay không thì tùy thuộc vào sự họ có vâng giữ điều răn của Chúa hay không. Nếu sau khi được cứu mà trở lại vi phạm các điều răn của Chúa thì cần phải ăn năn, xưng tội với Chúa để được tiếp tục tha tội. Nếu phạm tội mà không ăn năn, hoặc cứ tiếp tục phạm tội sau khi ăn năn thì sẽ bị hư mất cho dù đã từng được cứu. Hê-bơ-rơ 6:4-8 và 10:25-31 đã khẳng định cách rõ ràng như vậy.

Đọc Tiếp →

Share This: